Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
morguefileCOMfotoClarita250pxmedcredit

Nær 50 000 kroner i gaver til Forskningsfondet


Aktiv og engasjert, Fond, Forskningsfondet
15.10.2012
Sharon Gibsztein

I 2011 kom det inn 46 500 kroner i gaver til Forskningsfondet. Forskningsfondets oppgave er å fremme forskning om Cystisk Fibrose (CF) innen kliniske og basalmedisinske, ernæringsmessige eller sosialmedisinske felter.
Illustrasjon:morguefile.com: clarita.

 

Per 31.12. 2011 var egenkapitalen i fondet på kroner 1 170 249, dette etter at fondet delte ut kroner 100 000 til et prosjekt hvor det forskes på buksyttkjertelen (pankreas). Grunnkapitalen utgjorde 200 000 kroner, les mer om hvor grunnkapitalen kommer fra her. Overskuddet i 2011 var på kroner 69 307.

Beløpet på kroner 46 500 som kom inn i 2011 i gaver er brutto. For sammenligningens skyld kan vi nevne at i 2010 var det innkomne gavebeløpet på kroner 56 500 i gaver.  

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen