Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-senterets leder i møte med Vertex


Behandling, Medikamentnytt
17.10.2012
Sharon Gibsztein

OlavTrondStorrstenfotoKariOliv

Denne uken reiser CF-senterets leder Olav Trond Storrøsten (bildet) og en lungelege fra senterets voksenavdeling til København for å møte Vertex, selskapet som lager Kalydeco.
Foto (utsnitt): Kari Oliv

 

Bakgrunnen for møtet er at Vertex har invitert representanter fra CF-sentrene i de skandinaviske landene til et såkalt Advisory Board-møte. cfnorge.no er ikke kjent med hva som er agendaen for møtet. Vertex er selskapet som står bak medikamentet Kalydeco.

 

Kliniske studier i Skandinavia?
Olav-Trond Storrøsten, leder for NSCF, sier han vil gjøre alt han kan for å  få Kalydeco rullet ut til norske pasienter så raskt som mulig. Han håper også å diskutere muligheten for at flere skandinaviske CF-sentre kan være med på kliniske studier av medikamenter med korrektor- og potentiator-effekt, og at dette kan skje i nær fremtid. Til møtet i København tar Storrøsten med seg en av lungelegene fra CF-voksen.

 

Vertex skal til neste år iverksette en klinisk fase-3 studie for å teste en medikamentkombinasjon som er tilpasset CF-pasienter med mutasjon av typen FDelta508. Medikamentkombinasjonen består av Kalydeco (potentiator) og virkestoffet VX-809 (”corrector”).

 

Følg utviklingen av nye CF-medikamenter på cff.org’s Drug Pipeline.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen