Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pancreas

100 000 fra forskningsfondet til prosjekt om pankreassvikt


Forskningsfondet
12.12.2011
Sharon Gibsztein

Styret i Stiftelsen bevilget i 2011 kr 100 000 til  ”forskningsprosjekt som undersøker eksokrin pankreassvikt (bukspyttkjertel) og fibroseutvikling hos cystisk fibrose pasienter”.

Bildet viser en menneskelig bukspyttkjertel.  

Prosjektansvarlige: Prosjektleder Trond Engjom, overlege, gastroseksjonen Haukeland Universitetssykehus, Georg Dimcevski, PhD/overlege gastroseksjonen. Haukeland universitetssykehus, Odd-Helge Gilja, Professor, Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen. Prosjektets varighet er på totalt 3-4 år.

Gaver til fondet gir skatteyter rett til skattefradrag. Fondets formål er å fremme forskning om Cystisk Fibrose (CF) innen kliniske og basalmedisinske, ernæringsmessige eller sosialmedisinske felter (§2).

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen