Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pancreas

100 000 fra forskningsfondet til prosjekt om pankreassvikt


Forskningsfondet
12.12.2011
Sharon Gibsztein

Styret i Stiftelsen bevilget i 2011 kr 100 000 til  ”forskningsprosjekt som undersøker eksokrin pankreassvikt (bukspyttkjertel) og fibroseutvikling hos cystisk fibrose pasienter”.

Bildet viser en menneskelig bukspyttkjertel.  

Prosjektansvarlige: Prosjektleder Trond Engjom, overlege, gastroseksjonen Haukeland Universitetssykehus, Georg Dimcevski, PhD/overlege gastroseksjonen. Haukeland universitetssykehus, Odd-Helge Gilja, Professor, Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen. Prosjektets varighet er på totalt 3-4 år.

Gaver til fondet gir skatteyter rett til skattefradrag. Fondets formål er å fremme forskning om Cystisk Fibrose (CF) innen kliniske og basalmedisinske, ernæringsmessige eller sosialmedisinske felter (§2).

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen