Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NordamCFkonferanse2012programutsnitt

Høydepunkter fra 26. nord-amerikanske CF-konferanse



11.10.2012
Sharon Gibsztein

Denne uke pågår NACFC, den nord-amerikanske CF konferansen, i Orlando. Høydepunkter fra konferansens første dag og noen oppsummeringer fra CF-sykepleier Benedicte Berg Akselsen, Norsk senter for cystisk fibrose,

Oppdatert 14. november 2012. 

 

Representanter fra Norsk senter for cystisk fibrose deltar på konferansen. Se programmet for konferansen her. Selve programdelen starter på side 13.

Les mer OM konferansen her.

Sammendrag fra konferansen første dag finner du her (engelsk).

 

Voksen-CF-sykepleier Benedicte Berg Akselsen (bildet) fra CF-voksen sykepleier Benedicte Berg Akselsen fra Norsk senter for cystisk fibrosNorsk senter for cystisk fibrose deltok på kongressen, og her er noen korte smakebiter fra noen av sesjonene hun deltok på: 

Graviditet: Være mer oppmerksom på fødselsdepresjon. I USA mener man å ha sett at kronisk syke har større sannsynlighet for å få fødselsdepresjon. Legene må være mer oppmerksomme på dette og hjelpe til med å sette inn tiltak tidlig.

 

Å være forelder når man selv har CF: Det må være lov å ta en dag fri fra det å ha barn. Man må ta fri for å hvile og passe på seg selv. Skaffe barnevakt eller ha barnet i barnehage. Mange synes det er fryktelig vanskelig å innse/innrømme at de må ha fri fra barna, er redde for ”hva tenker barnet mitt om meg nå”. Mange sliter seg nesten ut eller i hjel som foreldre.

 

Vi takker Benedicte for smakebitene.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen