Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
drug bottle 1674888 642

Oppdatering Symkevi, og Kalydeco og Orkambi for nye pasienter


presisjonsmedisiner for cf, medikamentnytt, behandling
19.09.2019
Sharon Gibsztein

Her har vi siste nytt om Symkevi, og CF-senterets søknad om Kalydeco og Orkambi til nye pasienter.

Skrevet 18.09.2019, første gang publisert 19.09.2019 kl. 07.32, oppdatering 19.09.2019 klokken 10.27.

 

Symkevi

Siste nytt fra produsenten er at de har et forsiktig håp om at Symkevi kan bli tilgjengelig for norske pasienter før året er omme. Dette er i aller beste fall, og må tas med alle mulige forbehold. Det forutsetter at alle videre trinn i godkjenningsprosessen går uten ekstraomganger eller utsettelser. Det er Beslutningsforum som skal fatte det endelige vedtaket når all saksbehandling og prisforhandlinger er klare, og dette forumet har normalt sett møter en gang i måneden.

 

Stopp i Kalydeco og Orkambi til nye pasienter

Fra og med 1. januar i år, har nye pasienter som har riktig mutasjoner og alder for å få Kalydeco eller Orkambi, ikke kunnet starte opp med disse medisinene. Årsaken til dette er at begge medisinene må gjennom vurderingssystemet Nye metoder. Legene får derfor ikke lov til å foreskrive Kalydeco eller Orkambi til nye pasienter.

De pasientene som ble satt på Kalydeco eller Orkambi før 1. januar 2019, har samme tilgang som før.

 

Oppdatering 19.09.2019 klokken 10.27: etter at denne nyhetssaken ble skrevet og publisert, fikk redaksjonen beskjed fra CF-senteret om at SØKNADEN om unntak for Kalydeco og Orkambi til NYE PASIENTER er blitt AVSLÅTT. Avslaget er sendt til CF-senteret fra Nye metoder, og avslagsvedtaket er fattet av de regionale helsedirektørene. 

Den ordinære metodevurderingen for Kalydeco og Orkambi innenfor Nye metoder fortsetter som før.

Vi i CF-foreningen er svært skuffet over at hensynet til pasientene ikke veide tyngst i denne saken. Aktuelle myndigheter bør være klar over at utsatt oppstart med Kalydeco og Orkambi kan føre til unødvendig sykdomsutvikling og forverret helse for de aktuelle pasientene. 

Oppdatering slutt

 

Ønsker å komme i gang - CF-senteret sendt søknad om unntak for Kalydeco og Orkambi

Kalydeco og Orkambi har vært i bruk i flere år, og er derfor del av en etablert behandlingspraksis. CF-senteret har derfor nå sendt søknad om unntak fra bestemmelsene slik at disse medisinene kan forskrives mens metodevurdering foregår. Søknaden om unntak gjelder alle CF-pasienter i landet der det er indikasjon (mutasjon, alder og andre betingelser). Søknaden gjelder ikke enkeltpasienter. Denne søknaden er fremmet internt i Oslo universitetssykehus. Søknaden kan via Helse Sørøst fremmes overfor Bestiller- og Beslutningsforum. Beslutningsforum, som består av direktørene i de fire helseforetakene, avgjør om de vil innvilge unntakssøknaden. Det er uklart hvor lang behandlingstiden er.

 

CF-foreningen: behandlingsstopp gir forverret helse

Vi i CF-foreningen mener at det er frustrerende og uholdbart både for pasientene og deres familier at nye pasienter ikke kan starte med Kalydeco eller Orkambi – medisiner som allerede har vært i bruk i flere år. Behandlingsstoppen vi nå opplever, kan potensielt føre til forverret helse for de pasientene som er innenfor indikasjon, men som per nå må vente på metodevurderingen. Vi er derfor veldig glade for at Norsk senter for cystisk fibrose nå har sendt en unntakssøknad for Kalydeco og Orkambi.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen