Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
operasjonssal surgery 1807541 1280

Hva betyr donors alder for overlevelse ved lungetransplantasjon?


transplantasjon, fag og forskning, behandling, leve med cf
13.03.2019
Sharon Gibsztein

Ny norsk forskning på lungetransplantasjoner har sett nærmere på sammenhengen mellom alder på donor og mottager, og type diagnose. Cystisk fibrose skiller seg litt ut fra de andre diagnosene. Illustrasjon: pixabay.com 

 

Forskningsartikkelen Effect Of Donorage On Outcome Of Lungtransplantation Stratified By Recipientdiagnosis: A Nordic Multicenter Study er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Transplantation.

Artikkelen er skrevet av Henrik Auråen og forskningskolleger ved Oslo universitetssykehus, og handler om sammenhengen mellom donors og mottagers alder og den transplantertes overlevelse vurdert opp mot grunndiagnose. Studien er en del av Henrik Auråens doktorgrad, og har sitt utspring i Scandiatransplant-registeret, hvor alle nordiske transplantasjoner registreres.

 

Donors og mottagers alder

På epost til cfnorge.no forteller overlege Are Martin Holm ved Rikshospitalets lungeavdeling at man lenge har lurt på hva donors alder betyr ved lungetransplantasjon. Til å begynne med skulle alle donorer for lungetransplantasjon være yngre enn 55 år. Etterhvert har man benyttet organer også fra eldre donorer, og det har ikke vært sikkert påvist at det betyr noe. Overlegen forklarer dilemmaene med alder på donororganer:

- Likevel har man vært forsiktig med organer som er eldre enn 55 år og stort sett avslått organer fra donor eldre enn 65 år og har nok dermed sagt nei til en del organer. Man har også hovedsakelig prøvd å gi eldre organer til eldre mottagere, sier Holm, som har vært Auråens veileder i forskningsarbeidet.

 

CF-pasienter skiller seg ut på overlevelse og liggetid

I dette forskningsprosjektet gikk stipendiat Henrik Auråen og Are Martin Holm gjennom forholdet mellom donors alder og resipientenes alder hos 913 nordiske pasienter som er lungetransplantert i perioden 2000 til 2013. Pasientdataene ble analysert etter diagnose; CF, KOLS, interstitiell lungesykdom (ILS) og «andre». Forskerne fant at donoralder ikke ser ut til å bety noe for hvordan det går, og dermed at det har vært trygt å øke akseptert alder opp rundt 65 år slik man har gjort i de nordiske land og ellers i verden. Men:

- Unntaket er hos organmottagerne med CF. Der så vi at det er litt dårligere langtidsoverlevelse om organet er eldre enn 55 år, og også noe lengre liggetid på intensivavdelingen, sier Holm.

 

Mange nye spørsmål

Holm er tydelig på at de ikke har nok kunnskap til å vite hvorfor mennesker med cystisk fibrose tåler eldre donororganer dårligere enn andre, og sier at de sitter igjen med mange nye spørsmål: 

- Betyr det at CF-pasienter er mer sårbare for å få lunger som er over 55 år? Eller betyr det at de som fikk det rett og slett var dårligere i utgangspunktet slik at det hastet mer å finne et organ? Og ville overlevelsen i gruppen blitt bedre om man hadde latt være å bruke lungene over 55 år, og heller latt pasientene vente lenger?

Dette vet vi ikke, og tallene vi har kan ikke gi godt svar på det. Vi håper artikkelen kan anspore til at andre ser nærmere på dette i nye studier, understreker han. 

 

Gjøre endringer?

Vi spør Holm om de vil gjøre endringer for å matche alder mellom CF-mottager og alder på donororganer bedre. Han sier at det ikke er aktuelt før de vet mer om årsakene, og at han heller ikke tror andre transplantasjonssentra vil gjøre endringer. Overlegen er opptatt av at man trenger mer kunnskap:

- Jeg håper at andre vil sjekke hvordan dette ser ut hos dem, og kanskje i fremtiden kan vi få mer nøyaktig informasjon om dette, oppfordrer Are Martin Holm.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen