Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Forskning: Vi gratulerer Trond Engjom med doktorgrad på CF og bukspyttkjertelen


forskningsfondet, behandling, støtt oss, leve med cf, fag og forskning
29.06.2018
Sharon Gibsztein

trond engjom

En ny doktogradsavhandling viser nye ultralydmetoder for å avdekke sykdom i bukspyttkjertelen ved cystisk fibrose. Det er Haukelandlege Trond Engjom som står bak avhandlingen. Forskningsfondet for cystisk fibrose har støttet prosjektet med 100 000 kroner. Fondet og NFCF stiller seg i rekken av gratulanter! Foto: Anne Sidsel Herdlevær.

Oppdatert 30. august 2018 

Trond Engjom (f 1972) er utdannet lege ved UiB, spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer og seksjonsoverlege ved gastromedisinsk seksjon, Haukeland universitetssykehus.

I sin avhandling «Ultrasonography of the pancreas in Cystic Fibrosis and Chronic Pancreatitis. Pancreatic ultrasound revisited» har Engjom spesielt tatt for seg de to sykdommene kronisk pankreatitt og cystisk fibrose.

Med på arbeidet er blant annet Birger Lærum, tidligere lungelege ved Haukeland universitetssykehus, nå tilsatt ved LHL. 

 

Ny metode

Tronds hovedfunn er hvordan moderne ultralydapparater kan brukes for å påvise forandringer i bukspyttkjertelen (pankreas) ved de to sykdommene cystisk fibrose og kronisk pankreatitt. Han har også vist at ultralydveiledet sekretin stimulering av pankreas kan gi god oversikt over graden av eksokrin pankreassvikt (svikt i bukspyttkjertelen) ved disse to tilstandene.

 

Metoden aktuell også i andre land

Egil Bakkeheim, overlege ved Norsk senter for cystisk fibrose, var tilstede ved disputasen, og forteller at dette med sekretin stimulering er ganske nytt, og at Engjom i 2013 vant pris for beste poster ved ECFS i Lisboa. Han tror også at at metoden for utralydveiledet sekretinstimulering av pankreas vil plukkes opp i andre europeiske land, og at blant annet Stockholm er interessert i metoden.

I tillegg til å være svært nyttig ved cystisk fibrose, er metoden også aktuell der hvor kronisk pankreatitt kan være symptom på forstadier til kreft.

 

Høy nøyaktighet ved cystisk fibrose

Den nyutviklede metoden for vurdering av bukspyttkjertel funksjon kan anvendes med god diagnostisk presisjon, spesielt ved sykdommen cystisk fibrose, heter det i meldingen fra Universitetet i Bergen, hvor Engjom disputerte for sin doktorgrad 13. juni. I mange tilfeller er ultralyd forandringene så karakteristiske at de gir grunnlag for en umiddelbar diagnose for de aktuelle tilstander og dermed gjør mer avanserte metoder overflødige, heter det i samme melding.

 

Givere til Forskningsfondet har bidratt til viktig forskning

Hans Jacob Bangstad er styreleder i Forskningsfondet for cystisk fibrose, FFCF, som bidro med forskningsstipend på kroner 100 000 i 2011. Bangstad er svært fornøyd med at fondets givere har bidratt til viktige nye diagnostiseringsmetoder for å oppdage og overvåke sykdom i bukspyttkjertelen (pankreas) ved cystisk fibrose:

Engjoms arbeid er en understrekning av at forskning er viktig og at FFCF og dermed bidragsyterne har bidratt til å bringe kunnskapene videre til nytte for pasienter med CF, sier Bangstad.

I et intervju med cfnorge.no i 2013 fortale Engjom at finansieringen fra Forskningsfondet for cystisk fibrose var spesielt viktig i oppstarten av prosjektet og finansierte pasientinklusjonen det første året. 

I tillegg til Forskningsfondet for cystisk fibrose, har prosjektene også fått økonomisk støtte fra flere andre det bidragsytere.

 

Viktig bidrag til oppfølging av CF-pasienter

Norsk senter for cystisk fibrose sier i sin nyhetssak at dette er et viktig bidrag til diagnostikk og oppfølging av CF-pasienter i Norge. NSCF gratulerer Trond Engjom med en vel gjennomført prøveforelesning og disputas. Vi håper at han vil fortsette å engasjere seg innen CF-relatert forskning i årene fremover, avslutter de.

 

Årelang forskning

Styreleder Bangstad i FFCF understreker at dette er et grundig og solid arbeid som har pågått over flere år, og hvor CF har vært en viktig del:

Trond Engjom fikk allerede i 2011 et stipend på kr 100.000 fra Forskningsfondet for cystisk fibrose, FFCF, til et forskningsprosjekt på bukspyttkjertelen. Han har fortsatt som en meget aktiv forsker innen tilstander der man har behov for å måle pankreas’/bukspyttkjertelens funksjon. Dette har ført til mange internasjonale publikasjoner, og i 2018 dreide to av dem seg om CF, se artikkelliste lenger ned på siden.

Ved hjelp av avanserte metoder for bildediagnostikk har han vist at det er mulig ved ulike metoder å få et presist utrykk for om, og i så fall hvor uttalt, den nedsatte funksjon er. Dette vil være av klinisk betydning for den enkelte pasient.

Metodene det dreier seg om er MR (magnetisk resonans) og ultralyd, - som for så vidt er «vanlige» undersøkelsesmetoder. Det nye han har gjort, er å kombinere disse undersøkelsene med å stimulere bukspyttkjertelen med et fordøyelsesenzym, sekretin, forklarer Bangstad, som til daglig er seksjonsoverlege ved Ous Ullevål, Barne- og undomsklinikken.

 

Oversikt over aktuelle vitenskapelige artikler 

1: Engjom T, Nylund K, Erchinger F, Stangeland M, Lærum BN, Mézl M, Jiřík R,

Gilja OH, Dimcevski G. Contrast-enhanced ultrasonography of the pancreas shows

impaired perfusion in pancreas insufficient cystic fibrosis patients. BMC Med

Imaging. 2018 May 15;18(1):14. doi: 10.1186/s12880-018-0259-3. PubMed PMID:

29764411; PubMed Central PMCID: PMC5952595.

 

 

2: Engjom T, Tjora E, Wathle G, Erchinger F, Lærum BN, Gilja OH, Haldorsen IS,

Dimcevski G. Secretin-stimulated ultrasound estimation of pancreatic secretion in

cystic fibrosis validated by magnetic resonance imaging. Eur Radiol. 2018

Apr;28(4):1495-1503. doi: 10.1007/s00330-017-5115-2. Epub 2017 Nov 13. PubMed

PMID: 29134356; PubMed Central PMCID: PMC5834563.

 

 

3: Madzak A, Engjom T, Wathle GK, Olesen SS, Tjora E, Njølstad PR, Lærum BN,

Drewes AM, Dimcevski G, Frøkjær JB, Haldorsen IS. Secretin-stimulated MRI

assessment of exocrine pancreatic function in patients with cystic fibrosis and

healthy controls. Abdom Radiol (NY). 2017 Mar;42(3):890-899. doi:

10.1007/s00261-016-0972-8. PubMed PMID: 27832324.

 

 

4: Engjom T, Erchinger F, Lærum BN, Tjora E, Gilja OH, Dimcevski G. Ultrasound

echo-intensity predicts severe pancreatic affection in cystic fibrosis patients.

PLoS One. 2015 Mar 24;10(3):e0121121. doi: 10.1371/journal.pone.0121121.

eCollection 2015. PubMed PMID: 25803445; PubMed Central PMCID: PMC4372286.

 

 

5: Engjom T, Erchinger F, Tjora E, Lærum BN, Georg D, Gilja OH. Diagnostic

accuracy of secretin-stimulated ultrasonography of the pancreas assessing

exocrine pancreatic failure in cystic fibrosis and chronic pancreatitis. Scand J

Gastroenterol. 2015 May;50(5):601-10. doi: 10.3109/00365521.2015.1004363. Epub

2015 Jan 26. PubMed PMID: 25623422.

 

 

6: Engjom T, Erchinger F, Lærum BN, Tjora E, Aksnes L, Gilja OH, Dimcevski G.

Diagnostic Accuracy of a Short Endoscopic Secretin Test in Patients With Cystic

Fibrosis. Pancreas. 2015 Nov;44(8):1266-72. doi: 10.1097/MPA.0000000000000425.

PubMed PMID: 26348465; PubMed Central PMCID: PMC4947543

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen