Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Bakterieskolen: burkholderia cepacia


Behandling, bakterieskolen
30.10.2013

Vår bakterieskoleserie har utvidet med en nyrevidert artikkel om burkholderia cepacia complex (BCC). BCC  finnes hos circa 2,5 prosent av CF-pasienter (internasjonale tall). Les om forekomst, konsekvenser og behandling av denne typen lungeinfeksjon ved CF. 

 

Det er lege Rune Tronstad fra Haukeland universitetssykehus, 220px Burkholderia cepacia wiki2og medlem av NFCFs fagråd, som har revidert teksten om burkholderia cepacia complex (BCC). Teksten ble opprinnelig skrevet av overlege Birger Lærum, også Haukeland universitetssykehus, og den gang medlem av NFCFs fagråd, i 2005. Artikkelen var en del av serien Bakterieneskolen i CF-bladet i 2005. Bildet til høyre viser BCC-bakterien.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen