Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Medisinampuller lav

Synes du behandlingshverdagen kan være krevende?


Behandling
01.11.2013

Ved å svare på en spørreundersøkelse kan du hjelpe leger med å lage en bedre og mer pasientvennlig behandlingsplan.

 

 

Franske forskere samarbeider med velrennomerte Cochrane Collaboration om studien ”Burden of Treatment” for få vite mer om hvordan kronikere håndterer sitt omfattende behandlingsregime. Britiske CF Trust oppfordrer mennesker med CF til å delta i undersøkelsen.

 

Egenbehandling stort ansvar

Kronikere har et stort ansvar for egenbehandling. I noen tilfeller kan kronikere også oppleve å være overbehandlet. Dette rapporterte vi om her på cfnorge.no i artikkelen Ikke døm meg før du har gått i mine sko

 

Finne bedre behanldingsstrategier

Målet med denne undersøkelsen er å finne ut hvordan leger kan vurdere den enkelte pasients behandlingsbyrde, og identifisere pasienter som har et for omfattende behandlingsregime. Slik kan man finne frem til alternative behandlingsstrategier som gjør hverdagen enklere.

 

Online spørreskjema

Du kan delta i undersøkelsen ved å svare på et kort online spørreskjema. Det er anonymt å delta, og undersøkelsen tar circa 15 minutter. Du kan lese mer om, og delta i, studien "Burden of treatment" her. Så langt har mer enn 1200 kronikere verden over besvart spørreskjemaet.

 

Britisk CF'er: behandlingsbyrden påvirker dagliglivet 

Emma Lake, pressekonsulent hos britiske Cystic Fibrosis Trust, understreker potensialet som ligger i denne studien:

“Som CF’er kan jeg si at det er en evig, daglig kamp å få behandlingsopplegget til å passe inn i hverdagen De av oss som har CF er tvunget til å gjøre en omfattende innsats for å ta vare på oss selv. En studie av denne typen vil forhåpentligvis bedre klinikernes og CF-teamenes forståelse for hvordan behandlingsbyrden påvirker våre liv. Studien vil forhåpentligvis også bidra til å finne metoder som kan hjelpe oss med å organisere behandlingsopplegget vårt bedre. Les mer om saken hos britiske Cystic Fibrosis Trust

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen