Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MorguefilCOMcielopetrisklgrgrnn300px

Se nyhetssaker om Bakterieskolen

Bakterieskolen

Bakterieskolen er en serie artikler om de vanligste CF-bakteriene som opprinnelig sto på trykk i CF-bladet på 2000-tallet. I løpet av ett års tid håper vi å kunne publisere nye oppdaterte Bakterieskole-tekster om blant annet Pseudomonas Aeruginosa, Haemophilus Influenzae og Burkholderia Cepacia. Pseudomonas.A-artikkelen er allerede klar. Stor takk til alle CF-fagspesialister som bidrar til oppdatering av artiklene.

 

Artiklene er skrevet på et mest mulig dagligdags språk. Artiklene gir informasjon om blant annet hvor den aktuelle bakterien finnes, smittemetode, konsekvenser for CF og anbefalt behandlingsopplegg. 

 

Pseudomonas aeruginosa av overlege Per Kristian Knudsen, Barnemedisinsk avdleing, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Knudsen har tidligere vært tilsatt ved Norsk senter for cystisk fibrose.  

Burkholderia cepacia complex av Birger Lærum 2005, revidert 2013 av Rune Tronstad, begge Haukeland universitetssykehus, Bergen

 

 cfnorge.no informerer: Disse artiklene er kun ment som informasjon. Ta ALLTID kontakt med din lege ved behandlingsspørsmål. cfnorge.no og/eller NFCF påtar seg ikke ansvar for feilaktig bruk av denne informasjonen. Artikkeltekstene vil være oppdatert og korrekt ved første publiseringsdato. Redigert og formgitt ved cfnorge.no.

 

Relevante saker fra cfnorge.no

 

 

 


Se også våre nyhetssaker om Bakterieskolen

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen