Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nytt antibiotikum for pseudomonas aeruginosa undervegs?


medikamentnytt, behandling, pseudomonas aeruginosa, bakterieskolen, fag og forskning, smittevern
05.07.2017
Sharon Gibsztein

zerbaxa trengerFlereCFstudier

Antibiotikumet Zerbaxa kan kanskje bli et behandlingsalternativ for multiresistente pseudomonas aeruginosa om noen år. Barnestudie på CF og multiresistente pseudomonas aeruginosa viser interessante resultater. Zerbaxa er i delvis CF-bruk i utlandet. Når kan det brukes i Norge?

Oppdatert 21. august 2017 

Blant pasienter med cystisk fibrose er kroniske lungeinfeksjoner med multiresistente pseudomonas aeruginosa et økende problem både på verdensbasis og i Norge. Ved multiresistens er det vanskelig å finne effektive antibiotika. Pseudomonas aeruginosa er en gram-negativ bakterie.

Zerbaxa er et relativt nytt antibiotikum, det ble FDA-godkjent så sent som i 2014. Ifølge felleskatalogen.no er dette antibiotikumet per i dag godkjent for bruk ved blant annet kompliserte urinveisinfeksjoner hos voksne og kompliserte intraabdominale infeksjoner. Zerbaxa består av virkestoffene ceftolozan og tazobactam. 

 

Har tro på Zerbaxa

Internettsøk på «Zerbaxa cystic fibrosis» viser en håndfull enkeltstående vitenskapelige artikler som diskuterer behandling med Zerbaxa for multiresistente pseudomonas aeruginosa ved cystisk fibrose.

Etter den europeiske CF-kongressen, ECFSC, i Sevilla juni 2017, erfarer cfnorge.no at norsk CF-helsepersonell mener at denne antibiotikaen kan bli en tilgjengelig behandling for multiresistent pseudomonas aeruginosa ved cystisk fibrose i løpet av noen år, løselig anslått til omtrent 3-5 år.
Før man kommer så langt, må det gjøres tester for CF-pasienter som ser på sikkerhet og trygg dosering, fase 1-2-studier, og tester som viser om virkestoffene har effekt hos pasientene, dvs pasienttester eller kliniske tester, det som kalles fase 3-studier.

 

Zerbaxa testet på CF-barn

Noen studier er allerede i gang, deriblant en ganske liten studie på barn med cystisk fibrose og infeksjon med multiresistente pseudomonas aeruginosa. Denne studien, In vitro Activity of Ceftolozane/Tazobactam Alone or with an Aminoglycoside Against Multi-Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa from Pediatric Cystic Fibrosis Patients, viser lovende resultater. I studien er Zerbaxa gitt alene eller i kombinasjon med andre antibiotika.

 

Best effekt med kombinasjonsbehandling

Forskerne testet effekten av Zerbaxa alene, og i kombinasjon med enten tobramycin eller amikacin. Ved begge kombinasjoner fikk man synergieffekter, det vil si at medisinene hadde større effekt sammen enn hver for seg. Forutsetningen for effekt er naturligvis at bakterien er følsom for Zerbaxa alene, dvs at Zerbaxa i seg selv også gir effekt. Men studien viste altså at man fikk enda bedre effekt ved å kombinere Zerbaxa med tobramycin eller amikacin.

 

Tobramycin – effektivt, men bivirkninger

Aminoglykosidet tobramycin er per i dag den grunnleggende behandlingen for pseudomonas aeruginosa ved cystisk fibrose. Den kombineres så godt som alltid med et annet antibiotikum for å oppnå synergieffekter og for å forsinke resistensutvikling. Uheldigvis har tobramycin alvorlige bivirkninger, og en del pasienter må slutte med tobramycin.

 

Effekt på amikacin-resistent pseu.a.

Det forskerne syntes var interessant ved denne enkle og svært begrensede studien, er at ved å kombinere Zerbaxa med amikacin, fikk man likevel effekt på svært amikacin-resistente varianter av pseudomonas aeruginosa. Forskerne sier selv at det ser ut som kombinasjonsterapi med Zerbaxa og amikacin muligens er mer effektiv enn med tobramycin.

Amikacin er virkestoffet i antibiotikumet Tygacil, og Tygacil er som tobramycin et aminoglykosid. cfnorge.no kjenner ikke til om Tygacil/amikacin er i bruk for CF-infeksjoner i Norge. Ifølge felleskatalogen.no, har amikacin gastrointestinale bivirkninger, det vil si bivirkninger fra/i mage/tarm.

 

Trenger flere studier

Studien som er gjort er svært liten, man har testet Zerbaxa og tobramycin/amikacin på pseudomonoas aeruginosa fra kun fire CF-pasienter i alderen 6-17 år.

Men fordi resultatene er såpass interessante, pågår det nå en fase-1 studie, det vil si en sikkerhetsstudie, hvor man skal teste Zerbaxa grundigere på ulike barnealdersgrupper. Den studien er ikke direkte rettet mot CF, men mot ulike infeksjonerstyper.

 

Kilder og ytterligere lesning:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen