Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
BateriofagerUK IMartin

Bakteriofager mot pseudomonas aeruginosa?


medikamentnytt, behandling, pseudomonas aeruginosa, bakterieskolen, smittevern, fag og forskning
06.07.2017
Sharon Gibsztein

Før antibiotika ble funnet opp, var det bakteriofagene man satte sin lit til. Nå ser britiske forskere på om disse virusene kan brukes til å bekjempe pseudomonas aeruginosa. Her kan du lese hvordan og se pseu.a som ballonger. Se også TV2-innslag om CF og bakteriofager.

 

Hva er bakteriofager?

Bakteriofager er godartede virus fordi de ikke skaper infeksjon hos mennesket. Derimot går de målrettet mot ulike infeksjoner. Bakteriofager finnes overalt i naturen. Bestemte bakteriofager angriper bestemte infeksjoner, så man kan ikke bruke hvilken som helst type bakteriofag mot hvilken som helst type infeksjon. Bakteriofag er utledet av latin, der –fag betyr å spise, altså er bakteriofag en «bakteriespiser».

 

Pseudomonas aeruginosa lager rustning

For å beskytte seg mot antibiotika, utvikler pseudomonas aeruginosa biofilm. Biofilmen blir som en slags rustning som gjør at antibiotika ikke når skikkelig inn til pseudomonas-bakterien for å drepe den. Dette gjør det vanskeligere å få god effekt av antibiotikabehandling.

Hvis pseudomonas-bakterien i tillegg utvikler resistens mot flere antibiotika, blir det ekstra vanskelig å få til god antibiotikabehandling.

Det er derfor svært viktig å finne både nye antibiotika, og også nye behandlingsmetoder som ikke er basert på antibiotika.

 

Hvordan kan bakteriofagene brukes mot pseudomonas aeruginosa?  

Bakteriofagene kan trenge gjennom biofilmen og komme seg inn i pseudomonas-bakterien og sprenge den i stykker. Når bakteriofagen sprenger bakterien i stykker, sender den samtidig tusenvis av nye bakteriofager av sted, som igjen angriper nye pseudomonas-bakterier.

Se pseudomonas eksplodere og tilintetgjøres av bakteriofagene. Forskningssnutt fra CF Trust.

 

Britisk forskningsprosjekt

Med støtte fra britiske CF Trust ser den britiske forskeren Isaac Martin nå på hvordan bakteriofagene kan brukes mot pseudomonas. Han har vist at bakteriofager kan drepe pseudomonas-bakterien som antibiotika ikke klarer å ta knekken på. Nå skal han i gang med å teste hvordan bakteriofager oppfører seg i kunstig slim. Som kjent er CF-slim mye seigere en friskt slim, og det er viktig å finne ut hvordan bakteriofagene takler å bevege seg i seigt slim.

 

Hvordan vil behandlingen kunne se ut?

Målet for forskningen er å utvikle bakteriofager som kan leveres ned i lungene via inhalasjon. Forsker Isaac Martin ser for seg at slik behandling skal gis som tillegg til vanlig antibiotika-inhalasjon. Den britiske forskeren understreker at det er lang vei frem, og at man ikke vet nok om sikkerhet og hvordan bakteriofager vil oppføre seg i menneskelige lunger.

 

Videosnutt: franske CF-Sophie tester bakteriofagbehandling

Øst-europa og tidligere sovjetstater har tradisjonelt vært mer interesserte i bakteriofager. I Europa har franskmennene vært tidlig ute med kliniske studier.

I et nyhetsinnslag fra 29. august 2016 på TV2-nyhetene forteller den 43 år gamle franske CF-kvinnen Sophie Neton at hun er alvorlig syk av sin CF og at behandling med bakteriofager i Georgias hovedstad Tbilisi er hennes siste håp for å unngå lungetransplantasjon. I innslaget hevdes det at testene på Sophie viser stor fremgang og at bakteriofagene har stor effekt.

Bakteriofagbehandling fremstilles som et alternativ i en situasjon hvor overforbruk av antibiotika har ført til omfattende problemer med multiresistens.

 

Legemiddelverket: mulig supplement til antibiotika

I det samme TV2-innslaget fra 2016 ser vi seniorrådgiver Rune Kjeken fra Statens legemiddelverk understreke at man må stille de samme kvalitets- og dokumentasjonskravene for sikkerhet og effekt som til andre medisinske produkter. Han sier også at dette ikke vil erstatte antibiotika, men det vil være et nyttig supplement som kan brukes i særlig i spesielle tilfeller med multiresistente bakterier hvor man ikke har andre behandlingsalternativer.

   

Kilder og videre lesning:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen