Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
529.jpg

Tverrfaglig CF fagkurs – dag 224.09.2010
Sharon Gibsztein

Der gårsdagen var preget av teori, var dag to av NSCFs tverrfaglige CF-kurs viet de mer praktiske sider av CF-omsorgen.

 

 

Deltagerne på Ingeniørenes hus i Oslo fikk i dag høre om:

  • Infeksjonskontroll – ny kunnskap og nye rutiner, ved klinisk sykepleiespesialist fra NSCF Ellen Julie Hundstad
  • Prøvetaking/analyse, ved overlege Nils Olav Hermansen, Ous Ullevål
  • Kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose – Samhandling mellom NSCF, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten, ved leder Olav Trond Storrøsten og klinisk sykepleiespesialist Jorunn Homme, fra NSCF, etterfulgt av diskusjon og spørsmål fra salen

Bildet: Olav Trond Storrøsten viser at antallet 18-åringer med CF med FEV1 over 70 prosent har økt betraktelig siden 1985 og frem til i dag.

Disse to dagene har gitt deltagerne en solid innføring i alle de ulike fagfelt og fagfolk som må involveres for å oppnå målet om en tverrfaglig og solid CF-omsorg. Noe av dagens poeng var dessuten at samarbeidet mellom NSCF og lokale behandlingsinstanser kan utvikles til å bli enda bedre, noe som også var et uttrykt ønske fra både NSCFs side og fra de ulike deltagernes side.

Truls Zimmers avslutningsforedrag ga deltagerne både inspirasjon og noe å tenke på før de satte kursen hjem til sine respektive miljøer.

 

Kortrapport fra første kursdag

 

Følg med i kommende CF-blad for mer om NSCF Tverrfaglig CF-kurs 2010.

Vil du bli medlem eller ønsker å abonnere på CF-bladet - klikk for innmelding/abonnement .

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen