Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
528.jpg

Tverrfaglig CF fagkurs – dag 123.09.2010
Sharon Gibsztein

Rundt 70 deltagere møtte opp til første dag på NSCFs CF-fagkurs som dreide seg om å gi en innføring i de ulike fagfeltene som CF-omsorgen må bestå av.

 

 

 

Deltagerne kommer fra Arendal i sør til Varanger i nord, og både leger, sykepleiere, fysioterapeuter, helsesøstre, bioingeniører, apotekansatte og sosionomer var blant deltagerne.  

 

I løpet av dagen fikk deltagerne en innføring i:

  • Leder ved NSCF, Olav Trond Storrøsten: Norsk senter for cystisk fibrose, litt om sykdommen og om hva det betyr å ha CF, god behandling – hvorledes får vi det til?
  • Overlege ved NSCF Bjørn Skrede: Cystisk fibrose – lufteveier og lunger
  • Avdelingsledende fysioterapeut ved NSCF Sandra Gursli: Lungefysioterapi
  • Overlege ved NSCF Egil Bakkeheim: Gastrointestinale manifestasjoner
  • Klinisk ernæringsfysiolog ved NSCF Inger Elisabeth Moen(bildet): Ernæringsmessige aspekter
  • Overlege ved NSCF Pål Leyell Finstad: Fertilitet og graviditet ved CF
  • Psykologspesialist ved NSCF Helen Solås: Hvordan bedrer vi motivasjonen til våre pasienter

I morgen fortsetter kurset med fokus på infeksjonskontroll, mikrobiologi, samarbeidet mellom NSCF og spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Dagen avsluttes med fokus på transplantasjon og møte med Truls Zimmer, voksen CF’er som er transplantert.

En del av fysioterapeutene har i forkant av dette kurset vært med på et eget CF-fysioterapikurs som ble ledet av avdelingsledende fysioterapeut ved NSCF Sandra Gursli.

Ansvarlig for CF-fagkurset er overlege ved NSCF Bjørn Skrede.

Kortrapport fra dag 2 

CF-bladet vil bringe mer fra kurset i neste nummer.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen