Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Unge CF’ere glade for ny studiefinansiering


Å leve med CF, Ung med CF
24.09.2010
Sharon Gibsztein

Unge CF’ere i NFCF uttrykker stor glede over at det blir lettere for funksjonshemmede studenter å ta høyere utdanning. Høyere utdanning gir bedre muligheter på arbeidsmarkedet.

Etter en lang kamp fra Unge funksjonshemmede (UF), har regjeringen lagt opp til en ny og mer fleksibel ordning for funksjonshemmede studenter. Merfinansieringen er på hele 14 millioner kroner, og ordningen vil tre i kraft fra høsten 2011.

 

Relevant for CF'ere
Ifølge ungdomsrepresentant Kristin fra NFCF region Midt er den nye ordningen aktuell for CF’ere:

 - Dette er høyst relevant for CF'ere, som ofte må bruke mye tid på behandling og medisinering i stedet for å ha en deltidsjobb, eller som grunnet sykehusopphold eller dårligere sykdomsperioder blir hindret fra å fullføre studiet på normert tid.

Hun fortsetter:

 - Jeg tror dette kan bidra til at flere unge, også CF'ere, tør begynne på, og får muligheten til å fullføre, høyere utdanning.

Kristin gir UF mye av æren for at ordningen har kommet i stand:

- Jeg synes det er flott at disse endringene har kommet igjennom, dette er noe UF har kjempet for lenge. Reglene tilbyr bedre økonomisk trygghet for studenter med nedsatt funksjonsevne, noe som kan føre til at flere av disse tør å ta fatt på høyere utdanning.

 
Det er også et poeng at både samfunnet og den funksjonshemmede tjener på dette, mener hun:

 - Det er veldig bra at forholdene legges til rette, slik at flere kan fullføre den utdanningen de ønsker. Funksjonshemmede med høyere utdanning konkurrerer bedre på arbeidsmarkedet, og mange som ellers ville havnet på trygd har dermed muligheten til å komme i arbeid. Dette er økonomisk lønnsomt for samfunnet, og det øker livskvaliteten til den funksjonshemmede betraktelig.

 

Måtte bruke sparepengene
NTNU-student Lars Christian Stendal, har frem til nå måttet bruke sparepengene og er derfor spesielt glad for nyordningen:

 - For en fantastisk nyhet! Studiet jeg går på, Marin teknikk ved NTNU, er ganske krevende. Så ved siden av skole, trening, lungedrenasje og henge med venner, har jeg ikke sjans til å finne tid til noe ekstrajobb. Jeg hadde heller ikke noe sommerjobb i sommer, så har blitt nødt til å bruke oppsparte midler til å dekke alle utgifter. Jeg vet jo ikke ennå ikke hvor mye jeg vil få ekstra, men at det blir et kjærkomment tilskudd, er det ikke tvil om!

 

Fra cfnorge.no:
Gjennomslag for ny studiefinansieringsordning
Studiefinansiering via NAV er stigmatiserende

 

Bedre studiefinansiering for funksjonshemmede studenter

Statsbudsjettet 2010: FFOs prioriterte områder

Observatørmedlemskap i "Unge Funksjonshemmede" 

Fra Unge Funksjonshemmede:
Feiret studiefinansieringsseier

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen