Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
christmas 2975401 1280

Trivselsfondmidler: ny utdelingsrekord?


trivselsfondet, støtt oss, årsmøter, leve med cf, aktiv og engasjert
21.04.2020
Sharon Gibsztein

I år har vi delt ut nær 100 000 kroner, og det er muligens ny utdelingsrekord. Det er hyggelig at vi kunne dele ut litt ekstra midler akkurat i år, forteller Jan Olav Reffhaug, som er nestleder og prosjektansvarlig for Trivselsmidlene.

 

Vi fikk inn mange søknader, det er vi veldig glade for. I år har vi lagt vekt på å innfri søknader til medlemmer som har spennende prosjekter på gang, og som ikke har fått støtte før, eller som ikke har fått på mange år.

Rundt 20 søkere kom gjennom nåløyet, og de heldige mottagerne ble kunngjort på foreningens årsmøte søndag 19. april. Alle søkere vil få beskjed per epost om de har fått midler eller ikke, så sjekk epostkassen.

Denne gangen har vi gått langt over budsjettet, men vi i styret synes det var riktig å gjøre det, også med tanke på at det var få søknader i 2019.

Av ting vi har delt ut penger til i år, er det mye aktivitets- og sportsutstyr, og reiser til nære og fjerne strøk. Vi gratulerer alle mottagerne og håper de får stor glede av tildelingene, avslutter Reffhaug.

 

Om Trivselsfondet

Fondets formål er å bidra til økt trivsel for CF-rammede og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til prosjekter.

TRIVSELSFONDETS bankkonto er: 5122.05.80206. Eller du kan vippse til 77851. Gaver mottas med takk!

Avkastning av fondet deles ut til barn, ungdom eller voksne med cystisk fibrose. Støtten skal gis til enkeltpersoner eller grupper og brukes til behandlingsopplegg eller rekreasjonstiltak.

Typiske formål det deles ut penger til, er; reiser til sydligere strøk, treningsutstyr, utstyr som bidrar til rekreasjon o.l. for mennesker med CF, treningskurs- og opphold. Les mer om Trivselsfondet.

Om du ønsker å støøte norsk CF-forskning, er stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose et godt alternativ.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen