Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'likemenn'

22.09.2014

Å samtale med barn om egen og søskens sykdom

Å samtale med barn om egen og søskens sykdom

Frambu senter for sjeldne sykdommer har jobbet mye med barn og kommunikasjon: hvordan snakke med barn om egen sykdom, snakke om vanskelige ting, forberede dem på medisinske prosedyrer og å snakke om hva som feiler syke søsken. Foredragene (opptak) er nyttige for både leg og lærd.

Les mer


25.05.2014

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?

Vi har fått mange spørsmål i etterkant av innslagene på TV2 om årsaksbehandlende medisiner for CF. Spørsmål om behandling må rettes til den CF-sykehuslegen dere vanligvis bruker. Man kan også henvende seg til Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF).

Les mer


18.03.2014

Moderne likepersonsarbeid på årets Sjeldendag

Moderne likepersonsarbeid på årets Sjeldendag

På årets Sjeldendag var temaet "habilitering hele livet. NFCFs Åshild Fitje fortalte et lydhørt publikum om hvordan foreningen har tilpasset sitt likepersonsarbeid til dagens moderne møteplasser.

Les mer


05.03.2014

NFCF overtar facebookgruppene

NFCF overtar facebookgruppene

I februar 2014 overtok NFCF ansvaret for de to lukkede facebookgruppene ”Cystisk fibrose” og ”Voksen med CF”. Overtakelsen innebærer først og fremst større sikkerhet og en bedre tjeneste for gruppens medlemmer.

Les mer


07.11.2013

Ønsker kontakt med CF-helsepersonell over hele landet

Ønsker kontakt med CF-helsepersonell over hele landet

Det er viktig å nå frem med informasjon og aktivitetstilbud fra NFCF til sykehuspersonell som jobber med CF. Vi jobber nå med å lage en oversikt som skal gjøre det lettere å nå disse.

Les mer


24.10.2013

Likemannsarbeid på facebook

Likemannsarbeid på facebook

NFCF vurderer å formalisere et samarbeid med de private CF-facebook-gruppene som en del av vårt likemannsarbeid.

Les mer


06.05.2013

Nye idéer for et moderne likemannsarbeid

Nye idéer for et moderne likemannsarbeid

NFCFs nyoppnevnte likemannskoordinator Åshild Fitje og likemann Anna Marie Jensen har nettopp deltatt på FFOs kurs for likemenn. De kommer tilbake med mange nye ideer for likemannsarbeidet i NFCF. Foto: Kari Oliv

Les mer


14.04.2013

Åshild Fitje ny likemannskoordinator

Åshild Fitje ny likemannskoordinator

På likemannskonferansen fredag 12. april ble Åshild Fitje (bildet) ny likemannskoordinator i NFCF. Foto: Kari Oliv. Oppdatert mai 2014.

Les mer


27.04.2009

Retningslinjer for NFCFs likemenn og ungdomsråd

Vi har retningslinjer for likemennenes og ungdomsrådets virksomhet. Retningslinjene er vedtatt på styremøte 17. april 2009.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen