Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
stetoskop lav

Ønsker kontakt med CF-helsepersonell over hele landet


behandling, likemenn, interessepolitikk
07.11.2013

Det er viktig å nå frem med informasjon og aktivitetstilbud fra NFCF til sykehuspersonell som jobber med CF. Vi jobber nå med å lage en oversikt som skal gjøre det lettere å nå disse.

 

Ønsker enkel kontakt NFCF - behandlere

NFCF ønsker at foreningen lett kan ta kontakt med aktuelle behandlere ved behov. Foreningen er også opptatt av at alle som har CF-pasienter skal vite om NFCF, hva vi jobber med og hvordan de får tak i rett kontaktperson i foreningen.

 

Fange opp CF’ere og være diskusjonspartner for sykehuset

Det er flere grunner til at det er viktig at NFCF og CF-relevant helsepersonell bør ha god kontakt:

  • Nydiagnostiserte og andre som ikke er medlemmer skal få informasjon om foreningen fra sine behandlere
  • Sykehusene skal kunne informere sine pasienter om aktiviteter som skjer i foreningen
  • Behandlere skal kjenne til og ha lett tilgang til likemannsapparatet vårt
  • NFCF kan bistå ved problemer og utfordringer ved et behandlingssted
  • NFCF ønsker å påvirke CF-omsorgen for å oppnå lik behandling og likt tilbud uavhengig av bosted

 

Langsiktig prosjekt

Å samle inn informasjon om CF-relevant helsepersonell ved de ulike behandingsstedene vil ta lang tid. Man må både lokalisere behandlingssteder som har CF-pasienter og finne frem til behandlerne disse pasientene bruker. NFCF erkjenner at det er spesielt viktig å få oversikt over kontaktsykepleiere som jobber med CF.

NFCF ønsker å nå behandlingskjeden i sykehuset: barne- eller lungeavdeling med sykepleier, leger, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og eventuelle andre.

 

Fortelle om foreningens arbeid og tilbud

Når oversikten er ferdig, vil NFCF gå aktivt ut til CF-behandlerne vi har funnet frem til, og presentere både foreningen og arbeidet vi gjør. Målsetningene i listen over vil være sentrale oppgaver i mange år fremover.

Det er NFCFs regionsstyrer som skal finne frem til de aktuelle kontaktpersonene. Arbeidet ledes av styreleder i region Midt Hilde Nyberg og hovedstyremedlem Gro Lereggen. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen