Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NorskeSedler NorgesBank

Søk fagrådsmidler til faglig utvikling i CF og PCD


fagrådet, aktiv og engasjert
18.05.2020
Sharon Gibsztein

NFCFs fagråd utlyser midler til fagutvikling i 2020 for helsepersonell som arbeider med cystisk fibrose (CF) og primær cilie dyskinesi (PCD). Søknadsfrist er 25. mai 2020.

 

Kr. 20.000,- er i år bevilget fra styret i NFCF til fordeling.   

Søknaden skal inneholde:          

  • Navn på søker (person, faggruppe)
  • Tilknytning til omsorg for CF og PCD i Norge
  • Formål med beskrivelse av innhold, målgruppe og kostnader

Ved tildeling av NFCF fagrådsmidler 2020 kreves det innsending av rapport med informasjon om hva pengene ble brukt til innen årets utgang.

Søknadsfrist: 25.mai 2020

Søknad sendes fagrådet v/ Ellen Julie Hunstad.

Mer om NFCFs fagråd.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen