Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
stomach icon 600

Sammenheng mellom fordøyelsesbakterier og lungeinfeksjon?


fag og forskning, ernæring, leve med cf
17.08.2017
Sharon Gibsztein

Britiske forskere skal undersøke om det er en sammenheng mellom bakteriene i fordøyelseskanalen hos mennesker med cystisk fibrose og lungebetennelse. Studien er et viktig strategisk forskningsprosjekt for CF. 

 

Forskerne skal se på hvordan bakterier i fordøyelsessystemet påvirkes av antibiotika, matvaner og kroppens egne stoffer, og på effekten dette kan ha på betennelsesnivået i lungene. Målet er å finne ut om man kan dempe lungeinfeksjoner hos CF’ere ved å påvirke hva som skjer i fordøyelsessystemet. Prosjektet er en del av britiske Cystic Fibrosis Trusts store strategiske forskningsprogram.

 

Hva er unormalt i CF-fordøyelsen?

Ved cystisk fibrose er det stor forstyrrelse i sammensetningen av bakterier, og bakterienes miljø, i fordøyelsessystemet. Årsaken til dette er det unormale CFTR-proteinet, antibiotikabruk, diett og protonpumpehemmere; medisiner for reflux. Bakteriebalansen og – miljøet kalles med et fint ord for mikrobiom.

 

Fordøyelsesbakterier og fettsyrer

Fordøyelsesbakteriene hjelper til med å fordøye maten, og kan påvirke andre organer og systemer i kroppen. Fordøyelsesbakteriene i hver enkelt av oss kan påvirkes av mange ulike faktorer. Blant annet påvirkes de av antibiotika og kortkjedete fettsyrer, der antibiotika generelt har negativ effekt og de kortkjedete fettsyrene har positiv effekt. De kortkjedete fettsyrene oppstår når kostfiber brytes ned i magen.

 

Fettsyrene gi bedre lungehelse?

De kortkjedete fettsyrene, som på engelsk kalles short chain fatty acids – SCFA, har effekt på immunceller og betennelsesnivå i lungene. Dyrestudier har vist at økt nivå av kortkjedete fettsyrer i fordøyelsen har positiv effekt på betennelsesnivået i lungene. Teorien er at de kortkjedete fettsyrene også kan påvirke graden av lungeskade. Mer konkret vil forskerne finne ut om man ved å øke kortkjedete fettsyrer og endre mikrobiomet i fordøyelsessystemet kan få til å redusere lungebetennelse og øke lungehelsen.

 

Studien: diett som lungebehandling?

Ved å bruke musemodeller og modeller av menneskelig fordøyelse, skal den nye studien se på hvordan bakteriene i fordøyelsen påvirkes av de kortkjedete fettsyrene og antibiotikabruk. Og om dette igjen påvirker betennelsesnivået i lungene. Forskerne skal også se på om spesielle dietter kan bidra til å gjenopprette den riktige balansen i mikrobiomet i fordøyelsen. 

  • Tips: se lenkene nederst på siden for informasjon om de konkrete faktorene forskerne skal se på.

 

Hvorfor er CF-fordøyelsen så vanskelig?

Majoriteten av mennesker med cystisk fibrose har en bukspyttkjertel som ikke fungerer helt som den skal, såkalt pankreasinsuffisiens, PI. Dette skyldes den grunnleggende proteinfeilen som skaper CF. Hos friske gir bukspyttkjertelen fordøyelsesenzymer til tarmene slik at vi kan kan nyttigjøre oss maten. CF’ere med dårlig fungerende bukspyttkjertel må ta fordøyelsesenzymer i form av kapsler. Til tross for medisinering, kan folk med CF oppleve smerter og ubehag i magen.

 

Antibiotika og bivirkninger

På grunn av hyppige luftveis- og lungeinfeksjoner, må mennesker med cystisk fibrose gå på gjentatte og langvarige antibiotikakurer. Antibiotikaen gis ofte som tabletter eller intravenøsbehandling. Antibiotikaen som skal drepe de slemme bakteriene i lunger og luftveier, dreper også de snille bakteriene i fordøyelsen. En god bakterieflora er nødvendig for et godt fordøyelsesmiljø. Bakteriefloraen består av mange ulike snille bakterier og den innbyrdes balansen mellom dem er viktig for å ha et godt miljø for fordøyelsen. På grunn av de hyppige antibiotikakurene settes bakteriemiljøet i fordøyelsen ut av normalbalanse mange, mange ganger i løpet av et år.

 

Flere årsaker gir flere plager

Totaleffekten av den grunnleggende proteinfeilen ved CF, de hyppige antibiotikakurene og eventuelle medisiner for reflux, påvirker både selve funksjonen og mikrobiomet, bakteriebalansen, i fordøyelsessystemet. Dette gir de typiske CF-plagene fra mage/tarm som CF er kjent for. Medisinering og bivirkninger gir i sin tur flere plager fra mage/tarmkanalen. Totalt sett kan dette gi mennesker med CF mye og vedvarende smerter og plager fra mage/tarm.

Nå skal forskerne altså se på om selve bakteriebalansen i mage/tarm også kan påvirke graden av lungebetennelse.

 

Kilder og les mer:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen