Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
gravid ikkegravid

Ikke bruk hormon-prevensjon sammen med Orkambi


sex, prevensjon, få barn, presisjonsmedisiner for cf, voksen med cf
01.09.2017
Sharon Gibsztein og Synne Wiberg

Er du CF-kvinne og bruker Orkambi? Da kan du ikke bruke hormonell prevensjon slik som p-piller, angrepiller, p-plaster eller p-staver. Les her hva du kan bruke i stedet.

Oppdatert 12. september 2017 

Storparten av den kvinnelige befolkningen i Norge bruker p-piller eller andre former for hormonell prevensjon for å unngå uønsket graviditet.

Eksempler på hormon-basert prevensjon er blant annet p-piller og minipiller, angrepiller, p-plaster og p-staver som legges under huden. Denne lille listen er ikke uttømmende.

Før du leser videre, vil cfnorge.no understreke at selv om informasjonen i denne artikkelen er ment å gi deg medisinsk kunnskap, er det du og din lege som er ansvarlige for din prevensjon. Ta kontakt med din lege for å få de rådene og behandlingstiltakene som passer for deg. 

 

Orkambi: Hormonbasert ikke sikker

Når man går på Orkambi, vil de nevnte hormonbaserte prevensjonsmidlene ikke være sikre mht å hindre graviditet. Dette fordi Orkambi påvirker hvordan leveren omsetter hormonene.

I pakningsvedlegget til Orkambi, under overskriften «Andre legemidler og Orkambi», kulepunkt 13 heter det:
"Prevensjonsmidler (brukes til å hindre graviditet):
prevensjonsmidler som inntas via munnen, injiseres, implanteres eller brukes som plastre på huden, som kan inneholde etinyløstradiol, noretisteron og andre progestogener. Disse bør ikke anses som en effektiv prevensjonsmetode ved samtidig bruk av Orkambi."

Orkambi er årsaksbehandling for cystisk fibrose rettet mot de som har mutasjonskombinasjon med to kopier av F508del-mutasjonen.

 

Bytte prevensjonsmetode

CF-kvinner som har brukt hormonbasert prevensjon, og som har startet med Orkambi eller skal starte med Orkambi, må derfor bytte til en annen prevensjonsmetode.

 

Anbefalt: spiral

Egil Bakkeheim, overlege ved Norsk senter for cystisk fibrose, forteller at anbefalt prevensjonsmetode primært er kobberspiral. For unge kvinner som ikke har født enda, kan denne imidlertid gi noen bivirkninger som kan være ubehagelige.

Bakkeheim mener derfor at hormonspiral også kan brukes. Dette fordi hormonet i motsetning til piller, plaster og implantater ikke blir omsatt i lever, men virker lokalt i livmoren. Det finnes også et tredje alternativ, en hormonfri spiral som heter Gynefix. Den må settes inn hos en gynekolog som bruker ultralyd for å plassere den riktig.
Produsenten av Orkambi anbefaler kobberspiral eller barriereprevensjon, også kjent som kondom eller pessar.

Disse anbefalingene gjelder for Orkambi. For Kalydeco er det ikke kjente begrensninger mht prevensjonsmetoder.

 

Hvem skal jeg snakke med?

Når du som CF-kvinne starter med Orkambi, bør CF-legen snakke med deg om prevensjonsmetode. Hvis det ikke er blitt gjort, eller du har spørsmål, ta kontakt med CF-legen som har satt deg på Orkambi.

Selve det å få satt inn spiral er det fastlegen som gjør. Dersom fastlegen har spørsmål eller trenger mer informasjon om prevensjon ved bruk av Orkambi, må vedkommende ta kontakt med CF-legen som er ansvarlig for din Orkambi.

Du eller fastlegen kan også kontakte Norsk senter for cystisk fibrose. Send ikke personlig informasjon i epost, men du kan for eksempel be om å bli ringt opp. For sikker kommunikasjon, bruk minjournal.no.

 

Graviditet og Orkambi

Orkambi er et svært nytt legemiddel. Man har derfor lite erfaring med graviditet og samtidig bruk av Orkambi. I felleskatalogen heter det om Orkambi og graviditet: «bør kun brukes under graviditet dersom helt nødvendig». Pål Leyel Finstad, seksjonsoverlege ved Norsk senter for cystisk fibrose, fraråder derfor CF-kvinner som bruker Orkambi å bli gravide.
Om du har spørsmål rundt om graviditet og samtidig bruk av Orkambi, ta kontakt med legen som har satt deg på Orkambi.

 

Foreldre med CF som ønsker egne barn

Siden vi er inne på prevensjon, tar vi også med litt informasjon om det å få egne barn.

Både kvinner og menn med CF kan få egne barn, og det er etter hvert mange små som har en mor eller far som har CF. Om man som voksen-CF’er ønsker seg egne barn, er det viktig å starte planleggingen for familieforøkelsen tidlig.

For alle kvinner med CF gjelder at om de ønsker å bli gravide, bør man starte planleggingen minst ett år i forveien, og involvere CF-legen. Dette pga belastningen på egen kropp og medisinregime under graviditeten. En del vanlige CF-medisiner kan være skadelig for fosteret, og nøye planlegging er derfor viktig. Det kan også være utfordrende å kombinere småbarns-perioden med optimal egenomsorg. Ta kontakt med din CF-lege om du ønsker egne barn.

For menn med CF gjelder at man fra naturens side er mekanisk steril pga tette sædledere, og man må derfor ha hjelp for å få barn. Dette gjøres ved at sædcellene hentes ut fra testiklene og implanteres i kvinnens egg. Er du CF-mann som ønsker egne barn, ta kontakt med din CF-lege. 

På våre lukkede facebookgrupper kan du komme i kontakt med andre voksne med CF som har fått egne barn.
Der kan du også komme i kontakt med andre som bruker Orkambi.

Les mer:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen