Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Psykisk uhelse hos CF-barn?


Å leve med CF, Ung med CF
08.01.2011
Sharon Gibsztein

Frambu rapporterer om en svensk undersøkelse som viser at funksjonshemmede barn har mer psykisk uhelse enn andre barn. Dette gjelder i liten grad for barn med CF, sa tidligere NSCF-psykolog Helen Solås.

 

Første gang publisert jannuar 2011, oppdatert oktober 2013 

I den svenske rapporten frambu.no skriver om, har man kartlagt sjette-og niendeklassinger. Elevene som rapporterer at de har en funksjonshemning eller kronisk sykdom, rapporterer også ”opptil dobbelt så høy forekomst av psykosomatiske symptomer som hodepine og nedstemthet som elever uten funksjonshemning.”, refererer frambu.no.

Imidlertid sier undersøkelsen også at den psykiske uhelsen ikke nødvendigvis skyldes funksjonshemningen; den kan like godt skyldes utenforliggende faktorer. Dette er faktorer som det derfor er viktig å gjøre noe med.Ikke psykisk uhelse hos CF-ungdom
Helen Solås, tidligere psykolog ved NSCF, sa i en kommentar til saken på frambu.no at ungdom med CF ikke har mer angst og depresjon enn andre ungdommer:

 - Det pågår en internasjonal undersøkelse hvor man kartlegger utbredelsen av angst og depresjon hos mennesker med cystisk fibrose. Tyskland har publisert sine resultater og de viser at ungdom med CF, mellom 12 og 20 år, ikke har mer angst og depresjon enn andre ungdommer.Voksne
Hun påpekte også at dette endrer seg litt i forhold til voksne:

- De tyske resultatene viser videre at voksne med cystisk fibrose, mellom 21 og 50 år, har noe mer angst sammenlignet med andre. De er ikke mer deprimerte enn andre, med unntak av dem som har en alvorlig redusert lungefunksjon.

Resultater fra Belgia bekrefter at de som har alvorlig redusert lungefunksjon er mer deprimerte enn andre. Voksne med cystisk fibrose, og som har moderat eller god lungefunksjon, har ikke mer angst eller depresjon enn hos befolkningen generelt, opplyser Solås.Mer forskning nødvendig
Dette feltet krever mer forskning før man kan trekke en generell konklusjon, mente NSCF-psykologen:

- Vi avventer resultater fra andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Før de foreligger kan man verken bekrefte eller avbekrefte hvorvidt barn og ungdom med cystisk fibrose har økt risiko for angst og depresjon.
 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen