Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Omsorgslønn på dagsorden06.12.2010
Sharon Gibsztein

I slutten av november var det innspillskonferanse for utvalget som skal se på ordningen med omsorgslønn. FFO ønsker en bedre ordning.

FFO ønsker blant annet at "Dagens ordning er etter FFOs mening for svak i forhold til grunnleggende rettighetstenkning, noe vi tidligere har tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet. Det må videre sikres at omsorgsgiver kan ta ut ferie, ved at kommunen tilbyr avlastning, og et forsvarlig tjenestetilbud til den som trenger omsorg dersom omsorgsyter blir syk. "

Les mer om omsorgslønn her

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen