Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Helene Lavoillotte Elma HajdarevicOUSUllevalLunge utsnitt

Nye sykepleierfjes for voksne CF-ere på Sør-østlandet


voksen med cf, ung med cf, behandling, leve med cf, sør-øst
20.09.2018
Sharon Gibsztein

Sykepleier Helene Lavoillotte og Elma Hajdarevic fra Ullevåls lungepoliklinikk skal ha ansvaret for regionspasientene fra Sør- og østlandet fremover. De skal ta deg imot og passe på at du har det bra når du er inne på kontroll. Helene, til venstre, og Elma, til høyre, samarbeider tett med CF-senteret, så du er i gode hender.

 

Er jeg regionspasient i Sør-øst?

Du er regionspasient hvis du kommer fra fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus, Oslo.

 

En del av CF-teamet

All innkalling og planlegging av kontroller og innleggelser skal fremdeles gjøres av CF-senterets sykepleiere. Har du spesielle behov, skal du selvfølgelig fremdeles få snakke med en sentersykepleier om du ønsker det, forteller Pål Leyell Finstad, seksjonsoverlege ved Norsk senter for cystisk fibrose, og leder ved senterets voksenseksjon.

Helene  og Elma skal være med på CF-senterets faste møter på linje med senterets personell, dermed skal de være oppdatert på den enkelte pasient og få bred innsikt i cystisk fibrose. De har begge jobbet lenge på Ullevål og er godt kjent med lunge.

 

Frigjøre tid og spre kunnskap om CF

NSCF skal bidra til et likeverdig tilbud til alle i landet som har CF. Det har lenge vært en utfordring at personalet på CF-senteret ikke har hatt nok tid til å oppfylle alle oppgavene de har utover klinisk arbeid, som blant annet forskning, undervisning og utadrettet virksomhet. OUS har det formelle ansvaret for sine regionspasienter med CF og det er derfor veldig positivt at lungeavdelingen på Ullevål nå stiller med økte ressurser.
Når Ullevål nå bidrar med to lungesykepleiere til den regionale CF-omsorgen, frigjør dette noe av sentersykepleiernes tid som kan brukes til viktige senteroppgaver. Innføring av og oppfølging av nye medisiner er for eksempel en slik oppgave. Like viktig er det at Ullevåls lungesykepleiere får bredere kunnskap og erfaring med CF.

Lungeavdelingen bidrar også på legesiden med CF-lege Bjørn Skrede som de siste 3 årene har vært ansatt i Ous Ullevål lungeavdeling, etter mange år ved Norsk senter for cystisk fibrose. Totalt sett fører dette til at NSCF kan ha økt fokus på mange av sine oppgaver som nasjonalt kompetansesenter og at mer helsepersonell ved Ous Ullevål får innsikt i cystisk fibrose, som de deler med andre kolleger ved OUS.

NSCF vil fortsatt tilby årskontroll til alle i landet med CF og det vil være et tett samarbeid samarbeid mellom lungeavdelingen og NSCF.

 

Forum for voksne med CF

Som CF-er kan du alltid dele dine erfaringer, opplevelser og spørsmål i våre grupper på Facebook, eller ta kontakt med oss på annen måte, innskyter Jan Olav Reffhaug, nestleder i Norsk forening for cystisk fibrose.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen