Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
ProvefristerSnuttSkjermdump

Nasjonal læringsdag: første prøve må sendes senest fredag 14. februar


smittevern, opplæringsdagen, behandling, årsmøter, kalender, organisasjonen
10.02.2020
Sharon Gibsztein

I år har vi innført at det skal sendes inn TO ulike ekspektorat, og frist for innsending av den første prøven er allerede fredag 14. februar. Om du ikke får sendt inn denne prøven, kan du ikke delta. Les mer om frist for nummer-2 prøven, og andre frister for smittevern og påmelding.

 

Helgen 17.-19. april har vi vår tradisjonelle (Opp)læringsdag- og årsmøtehelg. Opplæringsdagen har skiftet navn til Nasjonal Læringsdag og finner sted 18. april på Thon hotel Oslofjord i Sandvika.

  • Se film om fristene nederst i saken
  • Se programmet for Læringsdagen her. Egne sesjoner for CF og PCD. På CF-programmet skal overlege Audun Os fra CF-senteret blant annet snakke om årsaksbehandlende medisiner.

 

Nytt system for smittevern

I år innfører vi strengere tiltak for å gi våre deltagere med CF og PCD bedre smittevern under arrangementet.

Alle deltakere med CF eller PCD og organtransplanterte må sende kopi av dyrkningssvar med resistensbestemmelse fra ekspektorat/larynxaspirat.

Kun personer som har levert godkjent ekspektoratprøve innen fristen kan delta ved NFCFs arrangement. Prøvesvaret har konsekvenser for deltagelse. Prøvesvar vurderes av overlege i NFCF’s fagråd, og blir deretter makulert.

Det må sendes inn TO ulike ekspektoratprøver:

  • Prøve 1 må sendes/leveres senest fredag 14. februar. Denne prøven skal dyrkes for mykobakterier, i tillegg til vanlig CF-dyrkning. Dyrkning for mykobakterier tar 8 uker.
  • Prøve 2 må sendes/leveres senest lørdag 4. april, denne skal ha vanlig CF-dyrkning.

 

Kopi av begge dyrkningssvar sendes innen 10. april til regionsansvarlig lege etter denne listen:

  • NFCF Nord + Midt-Norge: Overlege Ketil Mevold; Nordlandssykehuset, Bodø
  • NFCF Sør-Øst: Overlege Bjørn Skrede, CF-seksjonen lungemedisin, Ullevål sykehus-OUS
  • NFCF Vest: Overlege Atle Riise, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og overlege Heidi Grundt, Lungeavdelingen, Stavanger Universitetssykehus

 

Se vår lille infofilm om prøvefristene: 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen