Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Navpleiepenger

Må bli lettere å få pleiepenger


Organisasjonen, Interessepolitikk
09.08.2012
Sharon Gibsztein

 

Et innstrammet regelverk fører til at de som mest trenger pleiepenger ikke får det, mener klinisk sosionom Sissel Berg Haveraaen. NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy sier at foreldrene med de mest syke barna er de som kanskje har minst ressurser til å søke denne ordningen.

Oppdatert 27. august 2012

 

I en artikkel i Den norske legeforenings Tidsskrift skriver klinisk sosionom Sissel Berg Haveraaen og barne-og ungdomspsykiater Trond Diseth (begge Rikshospitalet) at det de siste årene er blitt mye vanskeligere for foreldre med alvorlig og varig syke barn å få pleiepenger. Til nettavisen ABC nyheter sier klinisk sosionom Sissel Berg Haveraaen at ofte må foreldrene selv sykemeldes for å kunne ta seg av sine syke barn.  Hun mener regelverket bør endres slik at de som trenger det mest, lettere skal kunne få denne ytelsen.

 

Glad for at det settes på dagsordenen
NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy (bildet) er glad for at problemet settes på dagsordenen:Leder i NFCF Ann Iren Kjønnøy er glad for fokus på pleiepenger.

Cystisk fibrose er en alvorlig, kronisk sykdom med et svingende forløp. At foreldrene har mulighet til å få pleiepenger for å være tilstede for sine barn i krevende perioder er helt nødvendig. Så langt jeg kjenner til er det ikke gjort noe oppsummering hva gjelder CF og bruk av pleiepenger, men etter mange års arbeid i CF-foreningen er mitt inntrykk at foreldrene må stå på mye selv for å få pleiepenger og at det er store forskjeller utover i landet i hvor stor grad dette benyttes og/eller innvilges.


Legestanden må informere om pleiepenger
NFCF-lederen er også opptatt av at slitne foreldre må få hjelp fra legestanden i forhold til pleiepenger:

 - Foreldrene med de mest syke barna er kanskje de som har minst ressurser til å søke denne ordningen. Det er viktig at behandlende lege er aktiv ved å foreslå at foreldrene kan søke om pleiepenger. Ikke alle kjenner godt nok til denne muligheten.

Det er nedverdigende for foreldre med syke barn å måtte sykemeldes med mer eller mindre fiktive diagnoser for å ta vare på sine barn, understreker NFCF-lederen.

 

Foreldre med barn med CF kan få pleiepenger
Cystisk fibrose er en av 27 diagnoser som definerer kronisk sykdom og funksjonshemning hos barn i folketrygdlovens paragraf 9, som kan gi rett på pleiepenger.Pleiepenger så lenge det er nødvendig, uavhengig av diagnose

Haveraaen og Diseth er opptatt av at foreldre til syke barn må få pleiepenger så lenge det er nødvendig, uavhengig av hvilken diagnose barnet har og av sykdommens varighet.

Til ABC Nyheter sier Haveraaen at det er to grupper som trenger pleiepenger aller mest:

 - Barn som blir akutt alvorlig syke, som automatisk gir rett til pleiepenger for begge foreldre.

 - Og barn med alvorlig varig, kronisk sykdom, der foreldre kun gis pleiepenger i startfasen av sykdommen, som tolkes til 6 måneder (uten at dette er nedfelt i verken forskrift eller rundskriv), og ved akutt forverring av sykdommen. Utover dette oppfyller de ikke vilkårene for pleiepenger. Dette til stor fortvilelse for foreldrene, påpeker Haveraaen.

Artikkelen i Tidsskriftet omhandler også temaene

  • Omsorgspenger
  • Varig, alvorlig sykdom
  • Graderte pleiepenger
  • Progredierende sykdom
  • Opplæringspenger

 

Pleiepenger for de aller sykeste

Ny NAV-blankett for søknad om pleiepenger - nære pårørende

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen