Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Eget rehabiliteringsopplegg for deg mellom 18 og 30 år


Ung med CF
16.07.2012
Sharon Gibsztein

UngoglungesykGlittre copy

Er du ung med CF, og sliter litt med å få behandlingsopplegget og livet til å fungere? Trenger litt støtte og inspirasjon? Glittreklinikken har et eget opplegg som kan passe for deg.

 

Gliitreklinikkens spesialopplegg er tilpasset unge lungesyke mellom 18 og 30 år som står i fare for å falle ut av skole, arbeidsliv eller sosialt nettverk.

Dette rehabiliteringsopplegget er mer fleksibelt enn ordinære opphold og man blir fulgt opp over lengre tid. En større del av rehabiliteringsperioden tilbringes i eget hjemmemiljø.

 

Opplegget
 Tilbudet er beskrevet slik slik på Glittres egne nettsider:

”Vi tilbyr et startopphold ved klinikken på 1 uke hvor medisinsk utredning, medisinvurdering, sykdomslære, trening og kosthold vil være i fokus.

Du vil deretter ha en rehabiliteringsfase hjemme i 3 måneder, før du kommer tilbake til et sluttopphold ved Glittreklinikken på 1 uke.

Du vil da gjennomgå nye utredninger og tester, samt få tett oppfølging i forhold til veien videre etter avsluttet rehabiliteringsopphold.”

 

Målet for opplegget

  • ”Tilbudet skal bidra til at flere unge voksne med kronisk lungesykdom mestrer hverdagen og deltar på arenaer som arbeid og utdanning – gjennom å få et tilpasset rehabiliteringstilbud i tidlig fase.
  • Tilbudet skal bidra til å utvikle samhandling mellom Glittreklinikken og førstelinjetjenestens helse- og velferdsapparat.
  • Tilbudet skal bidra til utvikling av likeverdige rehabiliteringstilbud for mennesker med kronisk lungesykdom – uavhengig av alder.”

 

Hvordan søke
For mer informasjon om hvordan man søker, se Glittreklinikkens nettside Ung i fokus 


Se også brosjyren Ung og lungesyk fra GlittreklinikkenCF-bladet lurer på om noen allerede har prøvd dette opplegget
Har du prøvd dette opplegget? Hva er dine erfaringer? Send en epost til redaksjonen@nfcf.no, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen