Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Montasje2 SLV Symkevi cfnorge2019web

Legemiddelverket i gang med Symkevi


presisjonsmedisiner for cystisk fibrose, medikamentnytt, behandling
30.01.2019
Sharon Gibsztein

Legemiddelverket har nå mottatt den nødvendige dokumentasjonen fra produsenten av Symkevi. Dermed kan de starte sin metodevurdering av denne nye årsaksbehandlingen.

 

Cfnorge.no kjenner til at produsenten nå har levert nødvendig dokumentasjon til legemiddelverket slik at de kan starte sin hurtige metodevurdering, eller verdivurdering som man også kan kalle det. Når legemiddelverket har fått slik dokumentasjon, har de 180 dager på seg til å fullføre metodevurderingen. Det vil si at vi kan vente resultatet av metodevurderingen til sommeren.

Deretter gjenstår flere trinn i prioriterings- og finansieringsprosessen før vi som pasienter eventuelt kan ta i bruk medisinen. Les mer om hele godkjennings- og finansieringsprosessen

Symkevi er en ny CFTR-modulator som fungerer som årsaksbehandling for et utvalg mutasjonskombinasjoner av cystisk fibrose, se mer om hvilke mutasjoner medisinen er laget for, samt effekt og bivirkninger

Følg metodevurdering og godkjenningsprosess for Symekvi på nyemetoder.no Hvis denne linken ikke fører direkte til siden for Symkevi (tezakftor/ivacaftor), søk på tezakaftor på nyemetoder.no.

 

Anbefales! Vil du vite mer om hvilke medisiner som er under utvikling i USA? Sjekk ut CFFs fine Drug Development Pipeline. Her kan du se hvor langt de ulike medisinprosjektene har kommet, og også søke på ulike typer medisingrupper.I tillegg kan du melde deg på nyhetsbrev. 

Her på vår nettside kan du klikke på de blå taggene øverst i saken for å få flere medikamentnyheter.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen