Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
logo europeiskAntibiotikadag 2014 FHI

Idag feirer vi antibiotika


Behandling, Medikamentnytt
18.11.2014

I dag, 18. november, arrangeres den europeiske antibiotikadagen. Antibiotika er en helt livsnødvendig del av behandlingen for cystisk fibrose. Hva gjør verden for å få frem nye antibiotika og for å begrense resistens?

 

Mennesker med CF er ekstra utsatt for vanlige luftveisinfeksjoner og for kroniske bakterieinfeksjoner i lungene med blant annet pseudomonas aeruginosa. Disse infeksjonene kan føre til permanente lungeskader og redusert lungekapasitet.

 

Målrettet og nøye overvåket behandling

Omfattende og aggressiv behandling med antibiotika er derfor livsnødvendig for mennesker med CF. Slik behandling hos mennesker med CF iverksettes etter nøye overvåkning og kontroll mellom bakterietype og best passende antibiotikatype. Man overvåker også at dosestyrken er den lavest nødvendige i forhold til å oppnå ønsket effekt samtidig som man vil motvirke resistens. I tillegg brukes ofte to typer antibiotika samtidig for å få maksimal effekt og forsinke resistensutvikling. Likevel er multiresistens et økende problem blant de eldre årsklassene i CF-populasjonene både i Norge og internasjonalt.

 

Antibiotikaresistens en trussel for alle og for CF spesielt

Eventuell mangel på gode og effektive antibiotika vil ha svært farlige konsekvenser for mennesker med CF. Økende antibiotikaresistens verden over og mangelen på nye typer antibiotika er derfor et alvorlig problem for alle mennesker, og for mennesker med CF spesielt. De siste 30 år er kun to nye typer antibiotika blitt godkjent.

  

Stimulere industrien til å utvikle antibiotika

Norske myndigheter via Folkehelseinstituttet er med på et europeisk prosjekt for å stimulere til utvikling av nye typer antibiotika. Sammen med universitetet i Uppsala, Sverige, skal de foreslå tiltak som kan stimulere industri og investorer til å satse på utvikling av nye midler.

Den farmasøytiske industrien har de siste årene trukket seg fra forskning og utvikling (FoU) på antibiotika. Årsaken er at antibiotikamarkedet blir ansett for å innebære høy risiko og lav avkastning. Dermed er det i dag lite attraktivt for investorene. Les mer om utviklingsprogrammet Driving Reinvestment in R & D and Responsible Antibiotic Use (DRIVE-AB) her .

 

 

Fagdag om antibiotikaresistens som helsestrussel

18. november arrangeres et eget seminar for norsk helsepersonell om antibiotikaresistens som helsestrussel. Deltagerne skal diskutere anitbiotikaresistens, hvilken trussel vi står overfor, og hvilke tiltak og løsninger som er mulig for å redusere denne trusselen. Les mer om fagdagen hos Folkehelseinstituttet. 

 

Global plan mot antibiotikaresistens

13.-14. november var det en egen internasjonal konferanse hvor deltakerne diskuterte tiltak i kampen mot antibiotikaresistens. Målet er å få til en global plan mot antibiotikaresistens.  Les mer om konferansen hos Folkehelseinstituttet.

 

Mer om denne saken fra andre:

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen