Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
800px Pseudomonas aeruginosa culture

FDA setter fokus på behovet for nye antibiotika


Behandling, Medikamentnytt, bakterieskolen
26.01.2013
Sharon Gibsztein

FDA går aktivt inn for å fremskynde arbeidet med å finne opp nye typer antibiotika. De siste 20 år har det nesten ikke kommet nye antibiotikatyper på markedet. Fagrådsmedlem i NFCF og lege Jon Grøtta ønsker tiltaket velkommen.

 

Foto (utsnitt): Kari Oliv / Oppdatert november 2013

De siste 20 årene har man fått nye varianter av allerede eksisterende antibiotikatyper, men dette er ikke nok. I kampen mot infeksjonsskapende bakterier er det viktig å utvikle helt nye antibiotika med helt nye virkningsmekanismer. Verden ser et stadig økende resistensproblem, og det er derfor svært viktig å finne opp nye virkningsmekanismer. Her på berget satte den svenske CF-foreningen fokus på dette i 2010.

 

 Antibiotika er en helt sentral del av behandlingen for cystisk fibrose.

 

Arbeidsgruppe skal støtte utvikling av antibiotika
FDA har nettopp derfor satt i gang en intern arbeidsgruppe som skal støtte utviklingen av nye antibiotiske medikamenter, noe som anses som et sentralt mål for folkehelsen og en prioritert oppgave for byrået (FDA), heter det i en pressemelding.

Forskningen rundt nye antibiotikum har falt de siste ti-årene, og antallet FDA-godkjente antibiotika har sunket jevnt siden 1980-tallet.

- Å etablere nye måter å utvikle nye og effektive antibiotikum er en stor utfordring, en utfrodring som det ikke er mulig å oppnå alene, sier Edward Cox, M.D., M.P.H., leder av Office of Antimicrobial Products i FDA’s Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Cox er med i den nye arbeidsgruppens ledelse. 

 

Hvordan hindre antibiotikaresistens hos CF'ere.

 

CF: aggressiv antibiotikabehandling en forutsetning
Resistensutvikling er et stort problem, og det er overdreven bruk av antibiotika som er årsaken. Når det gjelder CF, er det helt sentralt, og påkrevet, å bruke antibiotika tidlig og aggressivt og i tilstrekkelig store doser. Antibiotikaen skal gis ut fra resultater på dyrkningsprøver. Den allmenne oppfordringen om å vente med å gi antibiotika gjelder derfor IKKE ved cystisk fibrose. Man kan nærmest si at det motsatte er tilfellet.

 

Antibiotika må spares til de som virkelig trenger det
Lege og fagrådsmedlem i NFCF Jon Grøtta kommenterer FDA-intiativet på denne måten:

 - Det er ikke vanskelig å støtte dette. En mye større utfordring er å "oppdra" leger rundt om i verden til en mer restriktiv og fornuftig bruk av antibiotika generelt. Det ville ha en stor og positiv innvirkning på resistensutvikling, og dermed "spare" antibiotika til de pasientene som virkelig trenger det.

 

Med ”pasientene som virkelig trenger det” viser Grøtta blant annet til cystisk fibrose-pasienter.

  

 Å hindre resistens ved CF
For CF-pasienter er det livsviktig at antibiotikum virker, og CF-legene gjør derfor alt de kan for å unngå resistens. CF-legene vil primært bruke resultatene fra dyrkningsprøver som grunnlag for hvilket antibiotikum man skal velge. Da oppnår man å gi korrekt type antibiotikum til den aktuelle infeksjonen. Et annet virkemiddel for å hindre resistens, er å alltid gi to ulike antibiotikum når det er nødvendig med intravenøs behandling. Dette gjør det vanskeligere for bakteriene å venne seg til og utvikle forsvar (resistens) mot antibiotikaene. For mennesker med CF er systematiske aggressive antibiotikabehandlinger å regne som livsforlengende behandling. Det er derfor veldig viktig for CF-pasienter å få flere typer antibiotika å spille på. Det er derfor all grunn til å ønske FDAs intiativ velkommen.

Les mer om hvilke tiltak gruppen planlegger å iverksette i pressemeldingen fra FDA.

 

Aktuelle nettsaker fra andre:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen