Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

"Hva med oss" - inspirasjons- og motivasjonskurs for foreldre27.01.2013
Sharon Gibsztein

MorguefilCOMalice10voksentkjrestepar250px

Kursene er et tilbud til foreldre som har ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom.
Kursene holdes på gode hotell, og varer fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

 

Redaksjonen er kjenner til at foreldre til barn med CF som har deltatt på disse kursene, har hatt stort utbytte av å delta.Lyspæren oppfordrer!

Trykk liker (over eller under teksten) eller del via Facebook, så hjelper du oss med å nå alle foreldre til CF-barn der ute!

 

NFCFs sekretariat har mottatt informasjonsmateriell om "Hva med oss"-kursene. Kursene er et tiltak fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufetat) og delfinansieres av midler bevilget over statsbudsjettet. Egenandelen pr. par er 1000,-, for aleneforeldre er den 500,-.

Redaksjonen er kjenner til at foreldre til barn med CF som har deltatt på kursene, har hatt stort utbytte av å delta.

Kursdatoene nedenfor gjelder for deltakere fra Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold.

 

Kursdatoer "Hva med oss" for par:

8. – 10. feb. 466 17 150
8. – 10. mars 23 28 39 40
19. – 21. apr. 466 17 150
24. – 26. mai 23 28 39 40
20. – 22. sept. 23 28 39 40
18. – 20. okt. 466 17 150
8. – 10. nov. 23 28 39 40
15. – 17. nov. 466 17 150
“Mini – Hva med oss?” og «Hva med oss – flerkulturelle?”
«Mini – Hva med oss?» og «Hva med oss – flerkulturelle?» er
dagskurs på 6 timer. Kurs arrangeres etter forespørsel.
Brukerorganisasjoner og samarbeidspartnerne kan ta direkte
kontakt med regionsavnsvarlige for å få et skreddersydd dagskurs.
Påmelding
Quality Hotel Leangkollen
Holmen Fjordhotell, Asker
Quality Hotel Leangkollen
Holmen Fjordhotell, Asker
Holmen Fjorhotell, Asker
Quality Hotel Leangkollen
Holmen Fjordhotell, Asker
Quality Hotel Leangkollen

Dato Sted Påmelding

8. – 10. feb. sted: Quality Hotel Leangkollen 466 17 150

8. – 10. mars sted: Holmen Fjordhotell, Asker 23 28 39 40

19. – 21. apr. sted: Quality Hotel Leangkollen 466 17 150

24. – 26. mai sted: Holmen Fjordhotell, Asker 23 28 39 40

20. – 22. sept. sted: Holmen Fjordhotell, Asker 23 28 39 40

18. – 20. okt. sted: Quality Hotel Leangkollen 466 17 150

8. – 10. nov. sted: Holmen Fjordhotell, Asker 23 28 39 40

15. – 17. nov. sted: Quality Hotel Leangkollen 466 17 150

 

Kursdatoer "Hva med meg" for aleneforeldre:

Dato Sted Påmelding

12. – 14. apr. Holmen Fjordhotell, Asker 23 28 39 40

1. – 3. nov. Quality Hotel Leangkollen 466 17 150

 

Mer informasjon, blant annet om oppfølgingskurs, finner du i denne brosjyren fra bufefetat.

 

Hva med oss-kurs resten av landet

For oversikt over kurs i andre deler av landet, se disse "Hva med oss"-sidene hos bufetat.

 

CF-redaksjonen vil svært gjerne komme i kontakt med foreldre som har deltatt på, eller har tenkt å delta på, "Hva med oss"-kurs, ta kontakt med oss på redaksjonen@nfcf.no eller på telefon til redaktør Kari Oliv.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen