Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MorguefilCOMclaritabutterflynlutsnittt250px

Økonomien ved CF-senteret: mindre pasientbehandling?23.01.2013
Sharon Gibsztein

I desember var det innkalt til møte i brukerrådet ved Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF, også kalt CF-senteret). Rådet ble orientert om årsrapport, regnskap og budsjett for CF-senteret.

 

Fra Norsk forening for cystisk fibrose møtte leder Ann Iren Kjønnøy, fagrådsleder Helge Michalsen, representant for voksne med CF; Marianne Meland Ødegård, og for barn med CF; Nina Askeland.

 

 

Dårlig økonomi kan få konsekvenser
Rådsmedlemmene fikk en orientering om CF-senterets årsrapport, regnskap og budsjett. Som følge av den økonomiske utviklingen ved senteret, er NFCF svært bekymret for om tilbudet til pasientene kan opprettholdes på nåværende nivå. Denne saken vil NFCF komme tilbake til.

 

NFCF glade for at nyfødtscreeningen fungerer godt
Nyfødtscreeningen er kommet i gang og CF-senteret har laget et bra opplegg for disse pasientene. NFCF er svært glade for at dette er på plass. Tiden med syke barn og utslitte foreldre på grunn av sen diagnose er forbi!

 

CF-registeret godt på vei
Arbeidet med nasjonalt CF-register er også kommet langt. NFCF ser fram til at dette kanskje kommer i funksjon i 2013. Arbeidet ledes av overlege Bakkeheim ved barneseksjonen.

 

Brukerrådet – vårt verktøy for å sikre CF’eres interesser
Rådet har ikke vært i funksjon siden 2010, men desembermøtet var et forberedende møte i påvente av mandat og endelig sammensetning og utnevning.

Et godt fungerende brukerråd er svært viktig i en turbulent helseverden. NFCF ser fram til å få rådet formelt på plass slik at samarbeidet mellom CF-senteret og pasientforeningen kommer i gode rammer.

 

Det er NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy som forteller dette til cfnorge.no.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen