Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ny rekord for lungetransplantasjoner


Transplantasjon
30.11.2014

AreMHolm HIU14

Hittil i år har 33 mennesker gått gjennom en lungetransplantasjon i Norge. Dette er ny rekord, fortalte overlege Are Martin Holm (bildet)  fra Rikshospitalet på en konferanse om prioritering i helsevesenet. Hør også hvordan de bestemmer hvem som skal få nye lunger.

 

”Organtransplantasjon: hvem skal få?” var temaet for Are Holms innlegg på konferansen ”Helse i utvikling14”. Her fortalte han om hvem som får og ikke får lungetransplantasjon, og hva som er årsaken til ulik prioritering.

 

Svært god overlevelse

Ifølge Are Holm dør mer enn 2000 mennesker av kroniske lungesykdommer i Norge hvert år. De siste årene er det utført gjennomsnittlig 30 lungetransplantasjoner per år, og over 70 prosent av de lungetransplanterte er i live etter 5 år og lever gode liv. Videre er over halvparten i live etter 10 år.

- Dette er på høyde med det beste i utlandet, forteller Holm i innlegget.

 

CF’ere og venteliste

Olav-Trond Storrøsten, leder ved Norsk senter for cystisk fibrose forteller til cfnorge.no at ved utgangen av oktober i år var det så vidt NSCF kjente til ingen med CF som har dødd på venteliste for førstegangs lungetransplantasjon de siste 5 årene.

 

Ny rekord

I år er det satt ny rekord i antall gjennomførte lungetransplantasjoner, i 2014 hadde over 33 mennesker fått nye lunger da Holm holdt sitt innlegg.

 

Spesielle forpliktelser

Overlegen fra Rikshospitalet er opptatt av at når man bruker organer fra døde organgivere, gir det spesielle forpliktelser, og det er viktig å bruke denne ressursen riktig.

Temaet for Holms innlegg var prioritering, og han pekte på at alle aksepterer at det må være streng prioritering når det er få ressurser – donorlunger, og mange med behov - pasienter som trenger nye lunger for å overleve. Han illustrerte dette ved å vise at det per nå er over 50 personer på venteliste for nye lunger per.  Holm forteller også litt om hvordan det gjøres i andre land. CF blir nevnt i Holms innlegg.

 

Hvem får nye lunger?

I Are Holms innlegg får vi høre hvilke kriterier de bruker for å avgjøre hvem som skal plukkes ut til å få nye lunger (innlegg nummer 5) .

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen