Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NSCFfysiokursHost2017 deltagere fJOR

Fysioterapi: Hvordan motivere på en god måte


fysioterapi, behandling, leve med cf
17.10.2017
Jan Olav Reffhaug, Sharon Gibsztein

Hvordan ser verden og behandlingsbyrden ut fra en pasients synsvinkel? Dette var ett av flere temaer for innlegget en voksen med CF holdt på samlingen for skandinaviske CF-fysioterapeuter.

 

Samlingen ble holdt 28. og 29. september og det var omtrent 20 fysioterapeuter fra Norge, Sverige og Danmark til stede. Vertskap og arrangører var Sandra Gursli, avdelingsledende fysioterapeut, og Helga Alderslyst, spesialfysioterapeut, begge fra Norsk senter for cystisk fibrose, samt Tonje Klætte, lungefysioterapeut ved Ullevål, Oslo universitetssykehus.

 

Mye mer enn bare pasienter

Fysioterapeutene fikk høre at det er viktig å huske at pasientene er så mye mer enn pasienter, de er sønner, døtre, kjærester, arbeidstakere, studenter, elever. Den voksne mannen med CF var opptatt av å understreke at pasienter med CF er som alle andre mennesker, de har egne interesser de brenner for og vil bruke tid på. Derfor er det viktig å tilpasse behandlingsrutiner til den enkeltes liv.

 

Hva er god motivasjon?

NSCFfysiokursHost2017 TKlaette SGursli fJOR

Kurset ble arrangert av Tonje Klætte (til venstre) og Sandra Gursli (til høyre).

Hvordan skal helsevesenet generelt, og fysioterapeutene spesielt, møte alle disse individene som tilfeldigvis har CF i kroppen? Fysioterapeutene er ansvarlig for store deler av den daglige behandlingen til CF-ere. Da er det viktig å tenke nøye over hva som motiverer og hva som kan hjelpe pasienten til å opprettholde trykket hver dag. Om lista legges for høyt, så vet vi at gjennomføringen blir så som så, konkluderte den voksne herren med CF. Som utøvende pedagog var CF-representanten nøye med å understreke at det er gammeldags og utdatert pedagogikk å tro at kjefting vil føre til positive endringer i atferd. Det hersket enighet om at positiv forsterkning og samarbeid er veien å gå.

 

Nye metoder og tett kommunikasjon

CF-representanten satte stor pris på å bli invitert til fysioterapeutenes samling, og han oppsummerer samlingen slik: Det er gull verdt når pasienter og helsevesenet kan møte hverandre. Både fra pasientsiden og fra fysioterapeutene var vi enige om at vi trenger hyppig oppfølging på kontrollene, repetisjoner og at ny kunnskap krever tett oppfølging og kommunikasjon oss i mellom. At noe er innlært for mange år siden, betyr ikke at det er den optimale behandlingen for pasienten i dag. Individuell oppfølging fra fysioterapeuten er en av hjørnestenene i CF-omsorgen.

 

Samarbeid

Fra NFCFs side setter vi stor pris på å bli invitert til slike samlinger. Samarbeid mellom helsevesenet og pasientene gir større gjensidig forståelse og gir bedre behandlings- og kunnskapshverdag for begge parter.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen