Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

FFOs ledermøte: en orientering om den nye loven om helse- og omsorgstjenester19.04.2011
Sharon Gibsztein

623.jpg

14. april deltok NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy på ledermøte i FFO. Kjønnøy festet seg mest ved Bent Høies (bildet) innlegg om ”Ny lov om helse- og omsorgstjenester”.

 

 
- Hele programmet var bra, men for meg var Bent Høie sitt innlegg om ”Ny lov om helse- og omsorgstjenester” mest interessant. Loven skal behandles i Stortinget 9. juni, forteller Kjønnøy.

 - Den nye loven presiserer brukernes rett til å få tjenester mens den gamle tok utgangspunkt i kommunens plikt til å tilby. En viktig prinsipiell forskjell, påpeker NFCF-lederen.

Bent Høie er stortingsrepresentant for Høyre, og er leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han har tidligere vært styreleder i stiftelsen dysleksiforening.

NFCF-lederen gir oss noen momenter fra debatten:


Klageadgang kan skape presedens for endring
FFO har bidratt i stor grad til en endring i lovforslaget fra det første utkastet når det gjelder klageadgang. Brukernes rett til å klage til fylkesmannen på vedtak i kommunene er tatt inn igjen. Dette er spesielt viktig for sjeldenfeltet hvor ulikheter mellom tjenester i ulike kommuner er stor. Ved en slik klageadgang kan man skape presedens for endring.

Lovforslaget rettighetsfester ikke brukerstyrt personlig assistent, men det er håp om at dette kan endres i den endelige behandlingen av loven.

Profesjonsnøytrale tjenester
Et annet punkt i lovforslaget skapte også bekymring. Det gjelder begrepet profesjonsnøytrale tjenester. Det vil si at det ikke stilles krav til at sykepleier og fysioterapeuter skal utføre spesielle tjenester. ”Hvem som helst kan utføre oppgaver innen helse- og sosialtjenester i kommunene så lenge forsvarlighetskravet er tilfredsstilt”. Dette åpner for flere ufaglærte og det ble stilt spørsmål om hvem som skal vurdere hva som er forsvarlig. Pasienten selv?


Andre tema som ble behandlet på møtet var:

Regjeringas arbeid med sysselsettingsstrategi. Presentasjon v/Gina Lund, statssekretær i Arbeidsdepartementet

Uførepensjonsordningen. Hvordan ser det nye systemet ut?, v/Tove Linnea Brandvik, medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomité

Oppfølgingen av Midtlyngutvalget - NOU 2009:18 Rett til læring, presentasjon av hovedinnholdet i Regjeringas melding v/statssekretær Lisbet Rugtvedt

Ledermøtet var det første i sitt slag, og det var kun medlemsorganisasjonenes ledere som fikk lov til å delta.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen