Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Barn og medisiner - pedagogisk om medisinering av barn


Aktiv og engasjert, Litteratur
13.04.2011
Sharon Gibsztein

619.jpg

Boken "Barn og medisiner" er en bok rettet mot småbarnsforeldre, gir basiskunnskaper om medisiner generelt, og hvordan de virker på barn spesielt. CF brukes som ett av flere eksempler.

Oppdatert august 2014

 

Boken er skrevet av T Flægstad, B Kalikstad  og SL Aaserud, og ble utgitt i 2009 på forlaget Cappelen Damm.

Kan kjøpes på Cappelen Damms nettside, pris (2014); kroner 349

 

I sin anmeldelse skriver Legeforeningens Tidsskrift blant annet:

"(Boken) inneholder grunnleggende kapitler om forskning på barn, metabolisme, ernæring, hvordan man skal gi medisiner til barn, behandling av smerter, kramper, bivirkninger, feilmedisinering, bruk av Internett, om sosionomtjenesten og om juridiske rettigheter. I tillegg er det fem sykehistorier om barn med alvorlige sykdommer (astma, prematuritet, hjertefeil, insulin, leukemi/cystisk fibrose), hvor den aktuelle behandlingen blir referert og diskutert..

Boken har en meget tiltalende layout, med som nevnt fine bilder, godt lesbar skrift, bokser med tekst ved siden av brødteksten, og egne sider med spørsmål og svar.

Teksten ellers er lett å lese, og bør gi kunnskap både til målgruppen småbarnsforeldre."

Anmelderen mener også at han fant mange gode pedagogiske poenger som han ville anvende i sin egen praksis og i undervisning av kolleger, sykepleiere og studenter.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen