Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-prisen 2011 til Sharon Gibsztein


CF-prisen
11.04.2011
Ann Iren Kjønnøy

614.jpg Det er med stor glede jeg som leder i NFCF kan fortelle at årets CF-pris er tildelt Sharon Gibsztein. Ei jente som har betydd mye for mange i CF-miljøet. Juryen vektlegger i sin begrunnelse hennes uvanlig store engasjement i for personer med CF og den brede kontaktflate hun har i fagmiljøet rundt CF i Norge.
Les juryens begrunnelse og prismottakerens kommentar.

"Sharon Gibsztein har i hele sitt voksne liv vært svært engasjert i arbeidet med å formidle bred informasjon om cystisk fibrose til medlemmer av Norsk forening for cystisk fibrose.

 

Så tidlig som på 90-tallet rekrutterte hun flere likemenn til foreningen, en ordning som etter hvert har stått på trygge føtter og er en av bjelkene i foreningen.

 

I mer enn 15 år har hun vært et av de faste medlemmene i redaksjonen for CF-bladet, og har vært sentral i å utvikle CF-bladets innholdsmessige bredde og kvalitet. Hun har også bidratt til CF-bladets elektroniske slektning; foreningens nyhetsbrev, som har oppnådd stadig større utbredelse. Sharon Gibsztein har også hovedansvar for cfnorge.no hvor hun blant annet oppdaterer nettsiden med små og store nyheter.

 

Hun er dessuten også en av administratorene bak Facebooksiden til NFCF, denne har på under ett år fått mer enn 350 følgere.

 

 

Sharon Gibsztein er en av de voksne CF’erne som ikke kan delta på arrangement på lik linje med andre medlemmer. Likevel er hennes engasjement uvanlig stort og hennes kontaktflate i fagmiljøet rundt CF i Norge i særklasse. Hennes plass i styret til NFCF Sør-Øst har vært fast lengre en forslagsskriveren kan huske.

 

Sharon Gibsztein er en verdig mottaker av CF-prisen 2011."

 

Prismottakeren var selv ikke til stede under tildeling, men sier i en kommentar at hun er både målløs, rørt og glad. Hun synes tildelingen er en stor ære og sier tusen takk!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen