Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NSCFlogomed fulltnavn2

Fagkurs om cystisk fibrose 26.-27. september 201324.06.2013
Sharon Gibsztein

Norsk senter for cystisk fibrose arrangerer tverrfagkurs om CF 26.-27. september 2013. Se presentasjonene fra kurset.

Oppdatert desember 2013. 

Målgruppe for kurset er helse- og sosialfaglig personell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kurset avholdes på Christiania Qvartalet møtesenter. i Oslo.

Kurset gir godkjente kurstimer for leger i spesialisering.

Kursansvarlig er overlege Bjørn Skrede (bildet) ved Norsk senter for cystisk fibroseOverlege Bjørn Skrede ved Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF).. På kurset vil en rekke av NSCFs personell orientere om blant annet følgende emner: 

 - luftveier og lunger, lungefysioterapi, ernæring, fertilitet og graviditet, trygderettigheter, transplantasjon - og mange andre viktige emner.

Kursdeltagerne får også møte en voksen person med CF som har gjennomgått en lungetransplantasjon.

 

Oppdatert desember 2013: Se presentasjonene fra kurset nederst på kurssiden (på Norsk senter for cystisk fibrose sin nettside).

 

Påmelding og informasjon 
For mer informasjon; pris, program og påmeldingsskjema, gå til kurssidene hos Norsk senter for cystisk fibrose. 

 

Skal ditt helsepersonell på kurset?
Spre informasjon om dette kurset til ditt helse-og sosialfaglige personell i din kommune/by/sykehus: ta utskrifter av programmet og denne infosiden og del ut til dine sykepleiere, leger, fysioterapeuter og annet helse- eller sosialfaglig personell du ønsker skal være med. 

 

Tidligere CF-fagkurs:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen