Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
logoEXTRAHelseRehab2

EXTRA-midler til kommunikasjonsprosjekt for bedre mestring


Organisasjonen, Interessepolitikk
27.11.2012
Sharon Gibsztein

NFCF har fått 280 500 kroner til en mestringsprosjektet "Kommunikasjon for mestring". Dette ble klart da tildelingene fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering ble offentliggjort i dag 27. november 2012.

 

Med utviklingsprosjektet ”Kommunikasjon for mestring” ønsker NFCF å øke kvaliteten på hvordan NFCF formidler informasjon og kunnskap om cystisk fibrose via foreningens kommunikasjonskanaler til personer med CF. Økt kvalitet på formidlet informasjon og kunnskap gir pasientene bedre mestring av egen hverdag.

 

Bedre informasjon gir bedre kompetanse om egen sykdom
I utviklingsarbeidet skal NFCF se på hvordan foreningen kan bruke cfnorge.no, nyhetsbrev, sosiale medier og CF-bladet på en bedre måte. Det er også et mål å øke fagkvaliteten på den informasjonen som ligger på foreningens nettside. NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy forteller at kompetanse om egen sykdom er viktig for å kunne takle en tøff hverdag:

 - NFCFs prosjekt «Kommunikasjon for mestring» har som målsetting at NFCF skal bidra til at pasienter med cystisk fibrose (CF)får bedre mulighet til å mestre en krevende hverdag. En viktig basis for å takle en tøff hverdag er god kompetanse om sykdom, behandling, rettigheter osv samt kontakt med andre i samme båt for å dele erfaringer.

 

NFCFs verktøy i arbeidet med å heve kompetansen blant personer med CF er våre kommunikasjonskanaler: CF-bladet, hjemmesiden www.cfnorge.no og vår facebookside. Vi ønsker også å bli tilgjengelig på mobil.

 

NFCF ønsker gjennom dette prosjektet å utvikle våre kommunikasjonskanaler til det beste for våre medlemmer. Utviklingsarbeid er vanskelig å få til i den daglige driften som for en stor del er basert på frivillig arbeid.

Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet!

 

”Kommunikasjon for mestring” er ment som et toårig prosjekt, og NFCF vil derfor søke EXTRA-stiftelsen Helse og Rehabilitering om ny tildeling for kalenderåret 2014.

 

Se tidligere NFCF-prosjekter finansiert med EXTRA-midler (tidligere Stiftelsen Helse og Rehabilitering).

http://pb.extrastiftelsen.no/ProsjektSok.aspx

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen