Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Dansk Eng kaftrio

Engelske og danske innkjøpsavtaler for årsaksbehandling - inspirasjon for Norge?


presisjonsmedisiner for cf, behandling, medikamentnytt
01.10.2020
Sharon Gibsztein

Både danske og engelske CF-pasienter får årsaksbehandlingen Kaftrio, og dette får de fordi disse to landene har inngått pakkeavtaler med produsenten. Vi håper at norske myndigheter kan la seg inspirere til å finne gode løsninger slik at godkjennings- og innkjøpsprosessen ikke forsinkes unødig. Norske CF-pasienter trenger Kaftrio og andre årsaksbehandlinger så raskt som mulig - hver dag teller. Les mer om den engelske avtalen, og hvorfor vi tror det kan være en inspirasjon. 

 

I august 2020 ble årsaksbehandlingen Kaftrio godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA). Denne CFTR-modulatoren regnes som revolusjonerende og livsendrende behandling for mennesker med cystisk fibrose. Du kan lese mer om effekt, hvem som kan bruke medisinen og pågående norsk godkjenningsprosess her.

 

Danmark

Omtrent én måned etter EMA-godkjenningen, var den første danske pasienten i gang med Kaftrio. Vedkommende skal være den første pasienten i Europa etter at EMA-godkjenningen kom. Dette var mulig fordi danske myndigheter hadde inngått en avtale med produsenten flere måneder før EMA-godkjenningen forelå, og at de hadde en pakkeavtale i bunnen.

 

Engelsk Kaftrio-avtale – inspirasjon for Norge?

I juni 2020 kom den gode nyheten om at engelske CF-pasienter har fått en avtale som gir dem Kaftrio straks den formelle EMA-godkjenningen foreligger. Kaftrio føyes da til den pakkeavtalen de har fra før, og som de har kjempet i flere år for å få. Pakkeavtalen omfatter fra før finansiering for Symkevi, Orkambi og Kalydeco, som er tidligere årsakskorrigerende behandlinger.

Selv om omstendighetene er litt ulike, håper både CF-senteret, produsent Vertex og vi i CF-foreningen at den engelske avtalen kan være en god inspirasjon for norske myndigheter. Vi vet fra tidligere at SLV og andre norske legemiddelmyndigheter er opptatt av hva engelske NICE og NHS gjør med hensyn til innføring av nye medisiner. NICE, som står for National Institute for Health & Care Excellence (NICE), er kjent for sine strenge kost/nytte-vurderinger for nye medisiner.

 

Den engelske avtalen - idag og imorgen

Den engelske avtalen har en rekke ekstra mekanismer som vi synes er viktige; pasienter som ikke kan få Kaftrio på grunn av alder og/eller mutasjon, vil fortsatt få Kalydeco, Orkambi, eller Symkevi. De som har riktige mutasjoner men per nå er for unge, vil få Kaftrio automatisk når de blir gamle nok. For pasienter som er utenfor den europeiske godkjenningen, men innenfor den amerikanske, gjelder at legen kan søke om Kaftrio på individuelt grunnlag. Om Kaftrio i fremtiden vil bli utvidet til å passe for flere mutasjoner og yngre årsgrupper, er det allerede inkludert i dagens avtale.

 

De norske forhandlingene

CF-foreningen har lite kunnskap om hvilke typer innkjøpsavtaler og rabattordninger som er vanlige i Norge. Det er sykehusenes innkjøpsorgan Sykehusinnkjøp som skal forhandle med den norske produsenten om pris, rabatter og innkjøpsbetingelser. Denne prosessen er svært lukket, og CF-foreningen har derfor lite innsyn i diskusjonen og forhandlingene  mellom produsent og Sykehusinnkjøp. Det vi vet per oktober 2020, er at produsenten sende inn et tilbud på pakkeløsning i september i år, les mer om dette i den linkede saken i det første avsnittet.

 

UK: Pristilpasning, og CF-register viktig

Den nye engelske avtalen er en såkalt interim-avtale, og gjelder for fire år. I denne perioden skal man samle inn data om bruk og effekt, og kostnader og pris for Orkambi, Symkevi og Kaftrio vil så bli tilpasset eller reforhandlet – hvis vi har forstått avtalen riktig. Det er verdt å nevne at det britiske CF-registeret vil være en sentral del av denne evalueringen.

Ifølge engelske myndigheter, er dette en av de aller beste CFTR-modulatoravtalene i Europa.

 

Info til norske myndigheter

Samme ettermiddag som den engelske Kaftrio-avtalen ble offentliggjort i juni/juli, sendte vi en epost med informasjon om avtalen til SLV og Nye metoder. Vi håper norske myndigheter lar seg inspirere og ser at det går an å få til gode løsninger. Vi var også raske med å formidle informasjon om den nye europeiske godkjenningen i august.

 

Mer om den engelske avtalen her:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen