Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
488.jpg

Barn med nedsatt funksjonsevne rett til SFO-skyss


Rettigheter, Andre hjelpeordninger
16.05.2010
Sharon Gibsztein

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til skyss til SFO. Ta kontakt med hjemkommune for informasjon om denne tjenesten.

 

Opplæringsloven sier at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til skyss til skolen. Tjenesten gis ikke nødvendigvis automatisk, så ta kontakt med din kommune for informasjon om denne tjenesten.  

 

Grunnlag for søknad om skoleskyss:

Opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7: ”Funksjonshemmede barn på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO. 
Retten omfatter ikke skyss i skolens ferier..” 
Opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7: ”Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud 
tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet. Retten omfatter ikke skyss i 
skoleferiene. .”

 

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen