Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
491.jpg

CF-prisen 2010 til Olav-Trond Storrøsten


CF-prisen
27.05.2010
Sharon Gibsztein

I en seremoni onsdag kveld mottok Olav-Trond Storrøsten CF-prisen 2010 fra NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy. Storrøsten får prisen for sitt 30 år lange engasjement og iherdige arbeid for barn, unge og voksne med cystisk fibrose i Norge. Prismottageren gir uttrykk for sin takknemlighet i et eget brev til NFCF. 

 

Oppdatert 2. juni 2010

 

Prismottageren er til daglig leder ved Norsk senter for cystisk fibrose(NSCF). 

I juryens begrunnelse heter det blant annet at ”Olav-Trond Storrøsten er unikt interessert i at barn, ungdom og voksne med CF skal få den beste behandling og oppfølging uansett hvor i Norge man bor basert på prinsippet om likeverd og rettferdighet, og hans utrettelige arbeidsinnsats som leder ved Norsk senter for cystisk fibrose er fokusert på dette mål.”

 

Flytteprosessen fra Aker Sykehus til Ullevål Universitetssykehus(1998) har vært krevende. Storrøsten berømmes for sin enorme innsats for å hevde forståelsen for at CF må behandles i et livsløpsperspektiv, og for NSCFs interesser vis-à-vis vertssykehus, helseregion, Avdeling for sjeldne sykdommer og Helsedirektoratet.

Bildet: Olav-Trond Storrøsten overrekkes blomster og CF-prisens diplom av Ann Iren Kjønnøy, leder i NFCF. 

 

Dette kommer i tillegg til hans omfattende kliniske erfaring med CF og hans svært gode mellommenneskelige evner i samtale med pasientene, deres foreldre og familier.

 

Storrøsten startet sitt 30 år lange engasjement for CF da han i 1980 kom som barnegastrolog til Aker Sykehus, og jobbet der sammen med CF-nestorene og -legene  Øystein Ågenæs, Helge Michalsen og Ole Christen Hånæs for å etablere og utvikle et godt tilbud til barn og voksne med cystisk fibrose.

Vi gratulerer en verdig kandidat med CF-prisen 2010!

Les intervju med Storrøsten i CF-bladet 2/2010, som kommer før sommeren.

Takkebrev til NFCF fra prismottager Olav-Trond Storrsøsten. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen