Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Hanne 013

Arvegave på over 8 millioner kroner fra Kjeld Karlsen


støtt oss, organisasjonen, leve med cf
12.05.2022
Sharon Gibsztein

Avdøde Kjeld Karlsen har testamentert verdier for over 8 millioner kroner til CF-foreningen. Kjeld var far til Hanne Stenen som hadde CF og drev markastua Skjennungstua i Oslo. CF-foreningen er svært takknemlige for denne fantastiske gaven.

 

Kjeld og Bjørg Karlsen var foreldre til Hanne Stenen. Sammen med sin mann Bjørn drev Hanne Skjennungstua, et tur- og serveringssted i Nordmarka i Oslo, i 30 år. Hanne hadde cystisk fibrose og døde i 2008, 50 år gammel.

Når Kjeld døde 10. mai i fjor, var han enkemann. Siden Bjørg og Kjeld ikke hadde flere barn, hadde Kjeld i 2019 testamentert sine verdier til CF-foreningen og Foreningen for folkehelsen/Demensforeningen, samt en liten andel til et lokalt idrettslag.

Boet etter Kjeld besto av eiendom, kunst og inventar. Høsten 2021 har foreningen sammen med Karlsens advokat og bobestyrer gått gjennom boet, og huset i Hoffsveien ble solgt rett før jul i fjor. CF-foreningens andel og arv ble over 8 millioner kroner.

 

Hva skal vi bruke pengene til?

Kjeld selv la få føringer på hvordan midlene skulle brukes, men han var opptatt av pårørende og at nordmenn burde få mer informasjon om cystisk fibrose, generelt. Derfor vil vi bruke litt tid på hvordan vi kan få til ulike tilbud til pårørende på arrangementer og på andre måter og også jobbe med informasjonsarbeid.

Utover dette vil noe av midlene gå til nødvendige driftsmessige oppdateringer, mens brorparten settes på bok til tiltak for våre medlemmer i årene fremover.

I tillegg har CF-foreningens styre vedtatt at arven skal brukes til å styrke Forskningsfondet og Trivselsfondet med enkeltoverføringer på henholdsvis 1 million og 500 000. I sin levetid var Kjeld opptatt av CF-forskning, så dette tror vi vil være i Kjeld Karlsens ånd.

 

Kjeld, Bjørg, Hanne og CF

Familien Karlsen/Stenen hadde mange tilknytninger til CF-miljøet og CF-foreningen. I mange år inviterte Hanne og Bjørn barn med CF fra region Sør-øst til førjulshygge på Skjennungstua med hundesledefart, boller og elglapskaus. Et minne for livet for de som deltok.

For Oslos markatravere var Hanne og Skjennungstua en institusjon og et begrep sommer som vinter, og Hannes bakverk gikk det gjetord om. Pappa Kjeld og mamma Bjørg var aktive bakkemannskaper, og hjalp til med å transportere inn både varer og medisiner til Hanne.

Flere ganger opplevde de at Hanne måtte hentes ut med helikopter når helsa virkelig slo seg vrang. Men Hanne kom tilbake til sitt elskede Skjennungstua, mannen og hundene igjen og igjen, med god hjelp fra helseteamet sitt på Ullevål og sine fantastiske foreldre.

En gang denne skribenten var på besøk på Skjennungstua, var det full stue med turgjester og bakverkene fløy ut fra disken. På bakrommet satt Hanne i forkleet sitt, de karakteristiske lange flettene, og tok en liten pause mens iv-antibiotikaen fant sin vei inn i kroppen. Etterpå var hun tilbake som vertinne bak disken med et stort smil for å betjene ivrige og sulten gjester.

Hanne var en inspirasjon på så mange måter.

Siden Hanne brukte all sin tid på Skjennungstua, hundene og bakingen, var det hennes foreldre Kjeld og Bjørg som fulgte nøye med på «all things CF»; behandling, forskning og CF-foreningens møter.

Og da Kjeld i mange år var en del av CF-foreningens redaksjon og CF-bladet, hadde vi mange hyggelige redaksjonsmøter i deres hjem, en laftestue på Hoff/Smestad i Oslo.

Det er nettopp denne laftestuen, hjemmet deres, med innbo, som nå har resultert i et solid økonomisk bidrag til CF-foreningens arbeid for mennesker med CF og deres pårørende.

CF-foreningen er svært takknemlig for at Kjeld Karlsen valgte å tilgodese CF-foreningen. Vi minnes ham, Bjørg og deres datter Hanne som de varme og gode menneskene de var, og takker for denne store gaven.  

Fam Karlsen

Hanne og foreldrene Bjørg og Kjeld utenfor foreldrenes hjem i Hoffsveien på Smestad i Oslo. Bilder gjengitt med tillatelse fra Kjelds advokat.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen