Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Tusenlapper

NFCFs fagråd lyser ut fagutvikingsmidler


fagrådet
05.05.2022
Sharon Gibsztein

NFCF-fagråd utlyser midler til fagutvikling i 2022 for helsepersonell som arbeider med cystisk fibrose (CF) og primær cilie dyskinesi (PCD).

 

Midlene er bevilget fra styret i NFCF til fordeling gjennom NFCF Fagråd.

Søknaden skal inneholde:

  • Navn på søker (person, faggruppe)
  • Tiknytning til omsorg for CF og PCD i Norge
  • Formål med beskrivelse av innhold, målgruppe og kostnader

 

Ved tildeling av NFCF fagrådsmidler 2022 kreves det innsending av rapport med informasjon om hva pengene ble brukt til innen årets utgang

Søknadsfrist 20. mai 2022

 

Søknad sendes fagrådet v/ Ellen Julie Hunstad

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen