Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Irsk og tysk

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland


Interessepolitikk, Internasjonalt CF-samarbeid, Behandling, Medikamentnytt
11.06.2014

Nye CF-medisiner (som Kalydeco) i andre land - rapport fra leder Ann Iren på europeisk CF-kongress i Gøteborg. Etter samtale med pasientorganisasjonene.

 

Dette er dagsrapport 9. og 10. juni 2014 fra den 37. europeiske CF-kongressen i Göteborg (ECFSC) 

Tyskland 

Komité bestående av leger, sykehus og forsikringsselskap godkjente medikamentene i Tyskland (ut fra dokumentert effekt). Samme prosess som alle typer nye medikamenter. Lege foreskriver medikament til den enkelte pasient etter medisinsk vurdering- ingen form for ekstra søknad. Gratis for barn under 18 år. Egenandel (etter inntekt) over 18 år. Årsakskorrigerende medikamenter for CF som kommer vil følge samme prosess.

 

Irland

Har hatt samme prosess som Norge er inne i med en negativ innstilling fra myndighetene i første omgang. Deretter medieutspill, møter og forhandlinger. Mye jobb i pasientforeningen. At de hadde et godt CF-register som kunne følge opp effekt hos pasientene og rapportere data var sterkt medvirkende til den endelige godkjenning. Gratis for pasientene (mulig liten egenandel). De jobbet mye for å få en sentral finansiering slik at alle pasienter fikk samme tilgang til medikamentene.

Dette er en kortversjon med forenklet framstilling.

 

Mer fra ECFS-kongressen

 

Mer om årsaksbehandlende medisiner for CF

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen