Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Statssekretaer Cecilie Brein Karlsen HOD

Ta i bruk nye legemidler raskere


interessepolitikk, behandling
05.06.2014

Dette var noe av budskapet fra statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Helse- og omsorgsdepartementet da hun gjestet årets seminar for pasientorganisasjoner i regi av Statens legemiddelverk. Foto: Bjørn Stuedal.

 

Statssekretæren var invitert til pasientseminaret for å holde et innlegg om ”Ny legemiddelmelding – hva vil regjeringen oppnå?”.

 

Forpliktet oss

 - Vi har forpliktet oss til å ta i bruk nye legemidler raskere, sa Brein-Karlsen (Frp), og henviste til at dette var noe den sittende regjeringen hadde gått til valg på.

NFCFs Sharon Gibsztein er svært glad for at regjeringen har dette viktige temaet på sitt program:

 - Å få nye legemidle raskere er noe også NFCF er svært opptatt av. Vi er sørlig opptatt av å få trygghet for at nye årsakskorrigerende legemidler for CF vil bli gjort tilgjengelige for norske CF-pasienter raskt og enkelt i tiden fremover. Vi har allerede registrert de positive signalene fra helseministeren, som har sagt at mennesker med CF skal få tilgang til nye og revolusjonerende årsakskorrigerende legemidler som Kalydeco etter medisinsk indikasjon. Som TV2-innslag i mai viste, har Rådet for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten tidligere i år behandlet et spørsmål om denne type medikamenter. De mente at det ville være for dyrt å bruke penger på denne type behandling. At helseministerens statssekretær nå i tillegg understreker at regjeringen har forpliktet seg til å ta i bruk nye legemidler raskere, er vi svært glade for. Å få tilgang til nye legemidler raskt er svært viktig for mennesker med CF, sier Gibsztein.

 

Legemiddelmelding med fokus på helhet

I sitt innlegg la statssekretær Brein-Karslen i tillegg vekt på at pasientsikkerhet og innovasjon ville være viktige elementer i den nye legemiddelmeldingen, som skal komme våren 2015. Den nye legemiddelmeldingen er en bestilling fra Stortinget, og hensikten er å få en ny, helhetlig gjennomgang av hele legemiddelpolitikken. Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for å utrede den nye meldingen. Statens legemiddelverk er en av bidragsyterne i dette arbeidet. Den sittende regjering er også opptatt av det å mestre livet med sykdom og å få mer fokus enn tidligere på god behandling, herunder legemiddelbruk. De vil også se på refusjons- og finansieringsordninger.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen