Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
LungerRikshospitalet

2019: Gode tall for lungetransplantasjoner


transplantasjon, behandling, likepersoner
14.01.2020
Sharon Gibsztein

2019 var et godt år for det totale antallet pasienter som fikk dobbel lungetransplantasjon. I tillegg har vi sett på nyretransplantasjon, som også kan være aktuelt for noen CF-pasienter.

 

For mennesker med cystisk fibrose, er det først og fremst dobbel lungetransplantasjon som er aktuelt. Rikshospitalet offentliggjør tall for det totale antallet doble lungetransplantasjoner og ventelistepasienter uansett diagnose, og de skal vi kikke litt nærmere på.

Rikshospitalet har oppsummert tallene for alle typer transplantasjoner og ventelistepasienter for 2019, og sammenlignet dem med årene 2010-2018.

 

Lunger - transplanterte

Ved utgangen av 2019 hadde Rikshospitalet gjennomført doble lungetransplantasjoner på 33 pasienter. Ved utløpet av 2018 hadde 30 pasienter fått transplantert doble lunger.

De siste årene har 32-33 mennesker årlig fått nye doble lunger transplantert. Nedgangen i 2018 til 30 var derfor litt forstemmende selv om det er naturlig med noe fluktuasjoner fra år til år. Vi er derfor veldig glade for at Rikshospitalet i 2019 fikk transplantert 33 pasienter, og dermed er tilbake på et høyt nivå igjen.

 

Lunger - venteliste

I 2018 sto 43 pasienter på venteliste. Ved utgangen av 2019 hadde dette tallet gått ned til 33 pasienter på venteliste for dobbel lungetransplantasjon. Det er den laveste ventelisten i perioden 2010-2019. Nedgangen i ventelistepasienter har flere årsaker.

- Årsaken til det lave antallet på ventelisten (i 2019, red. anm.) er sammensatt av at det var flere pasienter som døde på ventelisten, noen ble så dårlig at de måtte meldes av og at vi i en periode i løpet av året hadde få pasienter til utredning, forklarer Inga Leuckfeld, overlege ved Rikshospitalets lungeavdeling.

De siste 10 årene er det 2015 som var det verste ventelisteåret for dobbel lungetransplantasjon, da var det 56 personer på denne ventelisten.

 

Nyrer og lever

Nest etter lunger, kan mennesker med CF også trenge nyretransplantasjon. Dette gjelder først og fremst de som allerede har gått gjennom en lungetransplantasjon.

I 2019 fikk man gjennomført noe flere nyretransplantasjoner, nemlig totalt 258 transplanterte 258 nyrer. Det samme tallet for 2018 var 240.

Samtidig har ventelisten for nyrer økt en god del fra 2018 til 2019; i året som nettopp har gått sto 364 personer på venteliste. I 2018 var tilsvarende tall 346.

I sjeldne tilfeller kan også levertransplantasjon være aktuelt, se tallene for dette i linken fra Rikshospitalet.

 

Takk!

Transplantasjoner hadde ikke vært mulig uten at mennesker hadde sagt ja til organdonasjon. Tallene fra Rikshospitalet viser at aldri før har så mange aktuelle donorer sagt ja til organdonasjon. Dette er en utvikling vi er svært glade og takknemlige for. På vegne av våre medlemmer, deres pårørende og alle andre som mottar organer, ønsker vi å uttrykke stor takk til de som har gått bort og til deres pårørende. De som har mottatt organer kjenner på deres generøsitet og omtanke for andre hver dag.
Vi i CF-foreningen støtter opp om arbeidet til Stiftelsen organdonasjon. Vær med å bidra til organdonasjon, besøk Stiftelsens facebook eller insta og se hvordan du kan hjelpe.

 

Noen å snakke med

Er du eller din pårørende med CF i en situasjon hvor transplantasjon er aktuelt? Trenger du noen å snakke med? Vi har likepersoner som har gått gjennom ulike typer transplantasjoner, se liste over likepersoner her. Du kan også bruke de lukkede facebookgruppene våre (om du ikke allerede er medlem, må du søke om medlemsskap - info om det her)

Sjekk også ut vår fine brosjyre om CF, transplantasjon og livet etterpå

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen