Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ellen Damhaug Scheel er nytilsatt daglig leder


organisasjonen, aktiv og engasjert, interessepolitikkk, å leve med cf, støtt oss
16.12.2019
Sharon Gibsztein

EDScheel utendors

Scheel har bred erfaring fra ledelse og politisk arbeid og påvirkning og er bosatt i Oslo-området. Med å ansette en daglig leder ønsker CF-foreningen å bli sterkere og tydeligere.

 

Scheel har de siste fem årene vært generalsekretær i Norges Rytterforbund, og kjenner derfor godt til organisasjonsarbeid og politisk arbeid og påvirkning. Hun har bred erfaring i ledelse med lederstillinger innen marketing, kommunikasjon og markedsføring/salg hos selskaper som Orkla, Nycomed, Grilstad og Freia.

Til cfnorge forteller Ellen at hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene:

Gleder meg veldig til å bli kjent med medlemmene i NFCF og få være med på å utvikle organisasjonen videre ved å benytte både mine faglige og personlige egenskaper, sammen med styret, regionene og andre i organisasjonen!  

 

I full gang

Ellen ble tilsatt 11. desember og er allerede i gang i sin stilling som daglig leder. Nå før jul har hun møtt representanter fra styret, fagrådet, økonomiavdelingen og redaksjonen i Oslo, og også deltatt på styremøte. Planene for å bli kjent med foreningen og lære om cystisk fibrose er i gang! På Ellens kalender står allerede hospitering på CF-senteret, Sjeldendagen, legemiddeloppfølging og kontakt med regionene. Det er også planlagt en tur til den danske CF-foreningen for å lære av det de gjør.

Som person beskriver CF-foreningens nye daglige leder seg som en blid og positiv person, med stor grad av omsorg og tilstedeværelse. Liker høyt tempo og mye å gjøre. Privat har hun en voksen datter og er glad i å være ute til fots, på sykkel og til hest, og er glad i å bruke hytta si i Østfold året rundt.

 

Mange oppgaver

Vår nye daglige leder skal ha ansvar for daglig drift av foreningen. Hun skal også jobbe med informasjonsarbeid og kommunikasjon med våre medlemmer og media, samarbeid med frivillige i foreningen, kontakt med helsesektoren og medisinske fagmiljøer, representasjon og samarbeid med andre relevante nasjonale og internasjonale foreninger og organisasjoner, ledelse av organisasjonens helsepolitiske påvirkningsarbeid, fundraising og annet søknads- og rapporteringsarbeid, saksforberedelse og sekretærfunksjon for styret, tilrettelegge for møter og kurs i foreningen.

 

Åremålsstilling

Stillingen er en åremålsstilling på tre år med mulighet for forlengelse. Ellens personlige egenskaper, erfaring og målrettethet var sentrale faktorer i at valget falt på henne.

Bakgrunnen for at CF-foreningen har valgt å ansette en daglig leder, er at vi de senere år har sett at vi ikke får jobbet så godt som vi ønsker med viktige oppgaver. Etter en utredning fra et eget arbeidsutvalg vedtok foreningens årsmøte derfor i april 2019 at styret fikk fullmakt til å ansette en daglig leder.

Stillingen finansieres med oppsparte midler og på sikt med fundraisingmidler.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen