Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Barn 350px

Vil du være med på å utvikle CF-app’en?


Aktiv og engasjert, behandling, fag og forskning
08.06.2015
Sharon Gibsztein

SINTEF jobber med å utvikle en CF-app, og de trenger å snakke med mennesker med CF som kan fortelle om CF-livet – melder du deg?

 

SINTEF jobber med å utvikle My CyFAPP, og nå vil de gjerne komme i kontakt med mennesker med CF og deres pårørende for å få vite mer om cystisk fibrose og hverdagen.

 

Ta kontakt!

Informasjonsinnhentingen vil foregå via intervjuer hvor man går gjennom utvalgte temaer, men man kan snakke fritt og man trenger ikke øve seg eller pugge noe på forhånd. Hovedfokus for intervjuene er hverdagen, behandling og behandlingstilbud.

Er du interessert? Ta kontakt med forskningsleder Jacqueline Floch hos Sintef på telefon 930 08 536 eller epost Jacqueline.Floch@sintef.no. Se mer informasjon om prosjektet her (personvern, målsetning, metode).

 

App til hjelp i CF-hverdagen

Målsetningen med app’en er å lage et brukervennlig verktøy for å gjøre det lettere å følge opp og leve med cystisk fibrose. Et av forskningstemaene i prosjektet er å gjøre det lettere for barn å huske, og å ta riktig mengde, enzymer, for eksempel Creon[JF2] . Creon er kapsler med fordøyelsesenzymer som mange med CF må ta for å kunne fordøye maten de spiser. Andre funksjoner vil inkluderes i app’en basert på innspill fra brukerne gjennom intervju og medvirkning i design, for eksempel påminnelser om å ta antibiotika, oversikter over medikamenter.

 

Stort europeisk prosjekt

Prosjektet er et stort europeisk forskningsprosjekt som finansieres med midler fra EU. Flere store CF-behandlingssentre i hele Europa er med, og SINTEF er en av partnere som skal utvikle app’en. SINTEF har kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose og NSCF med mål å ivareta norske interesser.

Hvis du har spørsmål til NFCF om prosjektet, kan du/dere ta kontakt med saksansvarlig styremedlem Gina Kjelvik eller likeperson Bjørghild Seliussen.

 

Norsk tilleggsdel

Det arbeides også med en helnorsk sidedel til prosjektet. Norsk forening for cystisk fibrose har vedtatt å være samarbeidspartner i det norske delprosjektet. SINTEF venter nå på tilbakemelding fra Forskningsrådet om finansiering av søknad for det norske sideprosjektet, som har fått navnet REFLEKT.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen