Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
belly 3186730 1280

Tarmkreftscreening for CF’ere undervegs


behandling, voksen med cf, leve med cf
24.04.2018
Sharon Gibsztein

CF-senteret ønsker å innføre tarmkreftscreening fra 40-årsalderen for mennesker med cystisk fibrose. Dette fordi CF-ere har noe økt risiko for tarmkreft. Tarmkreftscreeningen er anbefalt i nye internasjonale retningslinjer. Illustrasjoner fra pixabay.com.

Oppdatert 2. mai 2018 

Den positive utviklingen i levealder i CF-befolkningen fører med seg nye utfordringer og behov for mer overvåkning mht livsløpssykdommer. CF-registret viser at ca 18 prosent prosent av den norske CF-befolkningen er over 40 år, og andelen pasienter over 40 år vil øke sterkt i årene fremover.

 

Viktig å fange opp tidligdigestion 303364 1280

Mennesker med cystisk fibrose har noe økt risiko for å utvikle tarmkreft sammenlignet med normalbefolkningen. Nye internasjonale retningslinjer anbefaler screening for tarmkreft ved CF, og at man bruker koloskopi som undersøkelsesmetode. Om man fanger opp tarmkreft tidlig, gir dette vesentlig bedre behandlingsutsikter, og behandlingen vil også kunne være mindre belastende.

Normalbefolkningen har også tilbud om tarmkreftscreening, men først fra fylte 55 år.

 

Screening fra fylte 40 år

Norsk senter for cystisk fibrose ønsker derfor å innføre tarmkreftscreening fra fylte 40 år for mennesker med cystisk fibrose. Slik screening er anbefalt i nye internasjonale retningslinjer. Se også popularisert artikkel med video fra chestphysician.com. Selve screeningen utføres som en koloskopi. Les mer om koloskopi hos Norsk helseinformatikk

 

Spesialtilpasses CF’eres behov

CF-senteret jobber nå med å forberede rutinene for slik screening. Siden CF-ere ofte har utfordringer med fordøyelsessystemet og hvor fort fordøyelsesprosessen går, trengs det egne spesialtilpassede tømningsrutiner i forkant av koloskopien. Anbefalt koloskopihyppighet er hvert 5. år. Om det gjøres funn som gir grunn til det, vil man vurdere hyppigere undersøkelser. Senteret ser for seg at selve undersøkelsen skal foregå ved pasientens lokale sykehus.

 

Når starter screeningen?

CF-senteret håper at innkalling til screening vil kunne starte opp i løpet av høsten 2018. CF-senteret vil legge ut informasjon om opplegget på sine egne nettsider under fanen Behandling. Pasientene vil som sagt få innkalling i posten.

 

Statistikk og skandinavisk samarbeid

De norske rutinene for tarmkreftscreening for CF-ere utarbeides som samarbeid i det skandinaviske CF-fagmiljøet. CF-senteret ønsker i denne sammenheng å søke godkjenning til å føre anonymisert statistikk over forekomst av tarmkreft og forstadier til tarmkreft hos CF pasienter i Norge og sammen med de andre sentrene i Skandinavia. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen